fot. PAP/EPA

Grzegorz III wzywa do modlitwy przed konferencją Genewa II

Przywódca syryjskich katolików pilnie wzywa do modlitwy przed konferencją Genewa II. Patriarcha wystosował apel do wiernych w Syrii i ludzi na całym świecie, żeby modlili się o powodzenie tej niezwykle ważnej konferencji pokojowej.

Melchicki patriarcha greckokatolicki Grzegorz III wezwał wszystkich syryjskich katolików, niezależnie od ich sytuacji życiowej, do modlitwy o zakończenie działań wojennych, które zmusiły blisko 9 mln Syryjczyków do opuszczenia ich domostw, od kiedy prawie 3 lata temu rozpoczął się konflikt. Melchicki zwierzchnik wystosował pisemny apel występując jako przewodniczący Zgromadzenia Hierarchów (Biskupów) Katolickich w Syrii. W apelu patriarcha prosi o modlitwę „swoich umiłowanych biskupów, wszystkie dzieci, księży, zakonników, zakonnice, wiernych, bractwa, ruchy młodzieżowe, rodziny i ludzi młodych”. Wzywa także Zachód, by przyłączył się do niego i jego wspólnoty w modlitwie: „Niech rozpocznie się globalna kampania modlitwy o pokój w Syrii, Ziemi Świętej, świecie arabskim i na całym świecie”. Egzemplarz dokumentu został przesłany także do katolickiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Patriarcha Grzegorz napisał: „Usilnie prosimy Boga, by wysłuchał naszych modlitw, odpowiedział na nasz krzyk udręki i cierpienie ofiar i zesłał nam dar pokoju”.

Oczekuje się, że Konferencja Bliskowschodnia Genewa II doprowadzi do spotkania przedstawicieli syryjskiego reżimu i opozycji, pozwoli zakończyć toczącą się w Syrii wojnę domową oraz otworzy drogę do ustanowienia rządu tymczasowego. Początkowo konferencja zaplanowana była na maj 2013 r., jednak uległa znacznemu opóźnieniu. Rozpocznie się w środę, 22 stycznia w Montreux w Szwajcarii. W konferencji udział weźmie 30 państw, m.in. USA, Francja, Niemcy oraz kraje bliskowschodnie, m.in. Arabia Saudyjska.

Według danych ONZ spośród 22,5-milionowej przedwojennej populacji Syrii obecnie opuściło swoje domy blisko 40% ludności. 2,3 mln żyje jako uchodźcy za granicą, a kolejne 6,5 mln musiało się przesiedlić w obrębie kraju. Ten narastający kryzys humanitarny zaostrzyła surowa zima.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie/RIRM

drukuj