Papież: Pozwól, by łaska chrztu owocowała na drodze świętości

Ojciec Święty Franciszek zakończył dziś cykl katechez o chrzcie świętym. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież mówił o białej szacie i zapalonej świecy, które symbolicznie wyrażają duchowe skutki sakramentu chrztu.

Papież wyjaśnił, że biała szata zobowiązuje ochrzczonych, by rozwijali zdolności ducha: miłość, miłosierdzie, dobroć, pokorę, cierpliwość, umiejętność wybaczania. Wręczenie świecy zapalanej od paschału przypomina, że Pan Jezus, który zwyciężył ciemności zła, jest dla ochrzczonych Światłem – tłumaczył Ojciec św.

Papież Franciszek przypomniał też, że powołaniem chrześcijańskim jest postępowanie jak dzieci światłości, trwając w wierze.

Żywa obecność Chrystusa, którą trzeba w nas strzec, bronić i rozwijać, jest lampą, która oświetla nasze kroki, płomieniem rozpalającym serca wychodzące na spotkanie Pana – podkreślił Papież.

– Na koniec tych katechez o chrzcie ponawiam wobec każdego z was zachętę, którą wyraziłem w adhortacji apostolskiej „Gaudete et exsultate”. Pozwól, by łaska tego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość ta była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu – powiedział Ojciec św.

Na zakończenie audiencji papież pozdrowił m.in. polskich pielgrzymów w tym weteranów II wojny światowej, przybyłych na obchody 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

– Niech tragedia przeżytej przez was wojny, hart waszego ducha, wierność ideałom i świadectwo życia staną się apelem o zaprzestanie toczonych w świecie wojen i o poszukiwanie dróg pokoju. Wam wszystkim, waszej ojczyźnie, obecnym tu pielgrzymom, a wśród nich dzieciom pierwszo-komunijnym z kościoła św. Stanisława w Rzymie z serca błogosławię – mówił Papież Franciszek.

W czasie wizyty w Watykanie polska delegacja z kombatantami 2 Korpusu Polskiego będzie też przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra. W piątek przypada 98. rocznica urodzin Papieża.

RIRM

drukuj