fot. PAP/EPA

Papież spotkał się z korpusem dyplomatycznym

Tradycyjnie z okazji nowego roku Ojciec Święty Franciszek spotkał się z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej. W trakcie swego wystąpienia papież poruszył palące problemy wspólnoty międzynarodowej. Apelował o pokój tam, gdzie trwają konflikty, mówił także o łamaniu podstawowych praw człowieka.

To już długa tradycja. Na początku każdego roku Ojciec Święty przyjmuje na specjalnej audiencji dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Tegoroczne wystąpienie papieża skoncentrowane było wokół przypadającej w tym roku 70. rocznicy proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. I choć od tamtego czasu minęło tyle lat to wciąż – jak mówił Ojciec Święty – łamane są podstawowe prawa każdego człowieka: prawo do życia, wolności i nienaruszalności każdej osoby ludzkiej.

– Nasze prawa naruszają nie tylko wojny czy przemoc. W naszych czasach pojawiają się formy bardziej subtelne: myślę przede wszystkim o niewinnych dzieciach, odrzuconych jeszcze zanim się urodzą; czasem niechcianych, tylko dlatego, że są chore czy zdeformowane albo z powodu egoizmu dorosłych – wskazał papież.

Dlatego tak ważne jest podjęcie przez wspólnotę międzynarodową aktywnego starania o pokój.

– W tej perspektywie ogromne znaczenie ma wspieranie każdej próby dialogu na Półwyspie Koreańskim, aby znaleźć nowe drogi przezwyciężania obecnych napięć, umocnić wzajemne zaufanie i zapewnić pokojową przyszłość Koreańczykom i całemu światu. Równie ważne jest to, aby można było rozwijać w konstruktywnym klimacie coraz większego zaufania między stronami różne inicjatywy pokojowe na rzeczy Syrii, ażeby wreszcie położyć kres długiemu konfliktowi, który dotknął ten kraj i spowodował ogromne cierpienia – zaznaczył Ojciec Święty.

Wola dialogu – jak wskazywał papież – jest także potrzebna w Iraku, Jordanii, Libanie, Turcji, Jemenie, Afganistanie, Ukrainie, w Afryce oraz w Ziemi Świętej.

– Stolica Apostolska, wyrażając ból z powodu tych, którzy stracili życie w ostatnich starciach, ponawia swój natarczywy apel, by rozważyć wszelkie inicjatywy, aby uniknąć zaostrzenia konfliktów. Wzywa jednocześnie do wspólnego zobowiązania, aby przestrzegać – zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Narodów Zjednoczonych – status quo Jerozolimy, miasta świętego dla chrześcijan, Żydów i muzułmanów – powiedział papież Franciszek.

W swym wystąpieniu papież mówił także o potrzebie ochrony rodziny. Zauważył, że niestety – zwłaszcza na Zachodzie – jest ona „uważana za instytucję przestarzałą”. Na zakończenie Ojciec Święty życzył przybyłym dyplomatom, ich rodzinom, władzom ich państw oraz narodom, które reprezentują, by rok 2018 był rokiem pełnym radości, nadziei i pokoju.

TV Trwam News/RIRM

drukuj