Papież Franciszek: Słuchajcie Jezusa, naśladujcie Go

„Słuchajcie Jezusa, naśladujcie Go” – apelował do wiernych w czasie modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Papież prosił o modlitwę w intencji prześladowanych chrześcijan w Syrii i Iraku. Modlił się także o jak najszybsze zażegnanie konfliktu w Wenezueli.

Słuchajcie Jezusa. To On jest Zbawicielem: naśladujcie Go – to specjalne przesłanie, Pan Bóg kieruje do nas w niedzielnej Ewangelii o Przemienieniu Pańskimpodkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek.

Słuchanie Chrystusa pociąga za sobą przyjęcie Jego tajemnicy paschalnej, wyruszenie wraz z Nim w drogę, aby uczynić ze swojego życia dar miłości dla innych, w uległym posłuszeństwie woli Boga, w postawie oderwania od rzeczy światowych i w wewnętrznej wolności. Należy, innymi słowy, być gotowymi, by „stracić swoje życie”, dając je, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, i abyśmy się spotkali w szczęśliwości wiecznej – tłumaczył papież Franciszek.

Droga Jezusa zawsze prowadzi nas do szczęścia.

– Po drodze będzie krzyż, próby, ale na końcu zawsze daje nam szczęście. Jezus nas nie zwodzi. Obiecał nam szczęście i obdarzy nas nim, jeśli pójdziemy jego drogami – mówił Papież.

Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty z niepokojem odniósł się do dramatycznych informacji jakie napływają z Syrii i Iraku o przemocy, porwaniach i prześladowaniach chrześcijan oraz innych grup.

– Proszę wszystkich, w zależności od ich możliwości, by przyczynili się do złagodzenia cierpień tych, którzy przeżywają trudne doświadczenia, często jedynie ze względu na wyznawaną przez nich wiarę. Módlmy się za tych naszych braci i siostry cierpiących za wiarę w Syrii i Iraku – prosił papież Franciszek.

Papież nawiązał także do ostrych napięć do jakich dochodzi w Wenezueli. Zapewnił o modlitwie w intencji ofiar konfliktu, wezwał jednocześnie wszystkich do odrzucenia przemocy i poszanowaniu godności każdej osoby oraz świętości ludzkiego życia. Zachęcał do podjęcia na nowo wspólnej drogi do osiągnięcia konstruktywnego dialogu.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj