Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Jezus jest Synem, który stał się sługą, posłanym na świat, aby aby poprzez Krzyż wypełnić plan zbawienia. Jego pełne przylgnięcie do woli Ojca czyni jego człowieczeństwo przejrzystym w chwale Boga, który jest Miłością.

Jezus objawia się jako doskonała ikona Boga Ojca, blask Jego chwały. I jest to spełnienie objawienia; Dlatego tuż obok Przemieniającego się Jezusa pojawiają się Mojżesz i Eliasz, reprezentujący Prawo i Proroków.

Nauka dla uczniów i dla nas jest następująca: Słuchajcie Go! Słuchajcie Jezusa!; On jest Zbawicielem: idźcie za nim. Słuchanie Chrystusa w rzeczywistości polega na przyjęciu logiki misterium paschalnego, na wejściu na drogę z Jezusem, aby ze swojego życia uczynić dar miłości dla innych, w słodkim posłuszeństwie woli Bożej, przyjmując postawę oderwania się od rzeczy ziemskich i bycia w wewnętrznej wolności. Trzeba więc, innymi słowy, być przygotowanym by „stracić swoje życie” (Mk 8:35), by zrealizował się boski plan zbawienia dla wszystkich ludzi.

Z Piotrem, Jakubem i Janem, wchodzimy na górę Przemienienia i zatrzymujemy się, kontemplując oblicze Jezusa, aby przyjąć przesłanie i przenieść je na nasze życie; ponieważ także my możemy być przemienieni przez miłość. Na tej drodze wspiera nas Najświętsza Maryja Panna, którą teraz przywołamy w modlitwie Anioł Pański.

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry,

W ubiegłą niedzielę liturgia przedstawiła nam Jezusa na pustyni kuszonego przez szatana, Jezusa który zwyciężył pokusę.  W świetle tej Ewangelii, na nowo uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy grzesznikami, ale także możemy zwyciężyć  nad złem, które kusi tych, którzy idą drogą nawrócenia i, którzy tak jak Jezus, chcą pełnić wolę Ojca.

W tę drugą niedzielę Wielkiego Postu, Kościół wskazuje nam cel tej drogi nawrócenia, a mianowicie udział w chwale Chrystusa, która jaśnieje na obliczu Sługi posłusznego, który umarł i zmartwychwstał dla nas.

Ewangelia dzisiejsza opowiada wydarzenie Przemienienia Pańskiego, które jest na szczytem publicznej działalności  Jezusa. Jest On  w drodze do Jerozolimy, gdzie spełnią się proroctwa „Sługi Bożego” i dopełni się Jego odkupieńcza ofiara. Tłumy, wobec  perspektywy Mesjasza, który nie spełnia  ich ziemskich oczekiwań, opuściły Go.  Nawet apostołowie nie rozumieli słów, którymi Jezus ogłaszał  sens swej  misji i chwalebnej męki. Wtedy  Jezus ukazuje Piotra, Jakuba i Jana, zadatek swej chwały, aby utwierdzić ich w wierze i umocnić do pójścia za Nim drogą krzyża. Na wysokiej górze, zanurzony w modlitwie,  przemienił się wobec nich:  jego twarz i cała jego osoba zajaśniały oślepiającym blaskiem. Trzej uczniowie są przerażeni, kiedy obłok okrywa ich i a z góry daje się słyszeć – tak, jak podczas chrztu w Jordanie – głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,7). Jezus będąc Synem stał się Sługą, posłanym na świat, aby przez krzyż zrealizować plan zbawienia. Jego pełne przylgnięcie do woli Ojca, sprawia, że ​​jego człowieczeństwo jest przejrzyste – jaśnieje chwałą Boga, który jest Miłością.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj