fot. flickr.com

Papież Franciszek: by pokonać głód potrzebne rozwiązanie konfliktów i zgoda w sprawie klimatu

Papież Franciszek apelował w poniedziałek w Rzymie w swym wystąpieniu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) o rozwiązanie konfliktów na świecie i powstrzymanie zmian klimatycznych, bo tylko tak można położyć kres głodowi.

Franciszek odwiedził siedzibę FAO z okazji Światowego Dnia Żywności. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem „Zmienić przyszłość migracji. Inwestować w bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój wiejski”.

W przemówieniu papież podkreślił, że walka w głodem na świecie wymaga rozwiązania trwających konfliktów i reakcji na zmiany klimatyczne.

– Aby rozwiązać konflikty, będące przyczyną migracji i niedożywienia milionów ludzi konieczne jest „totalne zobowiązanie na rzecz stopniowego i systematycznego rozbrojenia, przewidzianego w Karcie Narodów Zjednoczonych, jak i położenie kresu ponurej pladze handlu bronią – oświadczył papież.

Trzeba “zaproponować zmianę stylu życia, wykorzystania zasobów, kryteriów produkcji, konsumpcji. Nie możemy myśleć: inny to zrobi.” – apelował Biskup Rzymu.

Papież zaapelował o “konkretną i praktyczną zgodę”, by uniknąć “najtragiczniejszych” skutków zmian klimatycznych, które „spadają na najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych. Następca św. Piotra skrytykował “zaniedbania” wobec “delikatnej równowagi ekosystemów” i chęć manipulowania planetą oraz jej kontrolowania.

W swym wystąpieniu papież ocenił, że w dyskusji na temat migrantów niedopuszczalne są “językowe sofizmaty, które nie przynoszą zaszczytu dyplomacji i sprowadzają ją do sztuki tego, co możliwe i jałowych ćwiczeń, by usprawiedliwić egoizm i bierność”.

– Migrant jest bezbronny, bo jest ofiarą przemocy, obojętności, nietolerancji i jest wykluczony przez nienawiść – mówił Franciszek.

– Konieczne jest nie tylko zagwarantowanie koniecznej produkcji i sprawiedliwej dystrybucji owoców ziemi, co musi być kwestią oczywistą, ale zapewnienie każdemu człowiekowi prawa do wyżywienia zgodnie z własnymi potrzebami. To cel, w którym stawką jest wiarygodność całego międzynarodowego system – dodał.

Apelował o to, by wykraczać poza działania “kryzysowe”. Franciszek oświadczył ponadto, że zmniejszenie liczby osób do nakarmienia to fałszywe rozwiązanie problemu głodu na świecie.

PAP/RIRM

drukuj