fot. Krzysztof Jasiński

Ósmy dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

„Służebnico Ducha Świętego wspieraj nas w darze pobożności” – to hasło ósmego dnia Wielkiego Odpustu Tuchowskiego.

Ósmy dzień odpustu rozpoczął się odsłonięciem cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Mszy Świętej o godzinie 6:00 przewodniczył o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR z Torunia. Po Mszy Świętej odśpiewane zostały Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Eucharystii o godzinie 7:00 przewodniczył i kazanie wygłosił o. Józef Szczecina CSsR – misjonarz z tuchowskiego domu. W swojej homilii o. Józef podkreślał, że Bóg w ludzkim życiu nigdy nie działa na siłę, ponieważ nie chce z człowieka robić niewolnika. O godzinie 8:40 modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne poprowadziły nowicjuszki Sióstr Służebniczek Dębickich. Do stóp Matki Bożej Tuchowskiej, dziękując za 25 lat posługi kapłańskiej, przybyli na Mszę Świętą o godzinie 9.00 kapłani diecezjalni oraz ojcowie redemptoryści.

Uroczystej liturgii przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił jubilat, przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – o. Janusz Sok CSsR. Nawiązując do słów z pierwszego czytania: „Znajdzie mnie ten, kto mnie szuka”, o. Prowincjał zaznaczył, że człowiek w swoim życiu cały czas czegoś poszukuje. Najistotniejsze natomiast jest to, aby zawsze szukał Tego, który jest dawcą życia i wszelkiego dobra – Boga samego.

Sumie odpustowej o godzinie 11:00 przewodniczył JE ks. bp Stanisław Salaterski – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, który wygłosił również do zgromadzonych pielgrzymów – pracowników kolei i ich rodzin – Słowo Boże. W swoim kazaniu bp Stanisław podkreślał nadzwyczajną współpracę Matki Bożej z Duchem Świętym.

Po południu wierni modlili się wspólnie Koronką do Bożego Miłosierdzia., którą poprowadzili bracia klerycy. Wkrótce potem rozpoczęła się Msza Święta, która zgromadziła licznych pielgrzymów, którymi były przede wszystkim dzieci, członkowie Sanktuaryjnej Scholi Dziecięcej oraz rodzice ze swoimi podopiecznymi. Eucharystii przewodniczył oraz kazanie wygłosił o. Marek Krzyżkowski CSsR z Krakowa. Kaznodzieja przybliżył zgromadzonym na placu tematykę związaną z darem pobożności, otrzymanym od Ducha Świętego. Duchowny swoją homilię oparł na wielu przykładach, historiach i obrazach, aby dzieci mogły lepiej zrozumieć, czym jest dar pobożności. Podczas Eucharystii, nastąpiły krótka adoracja Najświętszego Sakramentu oraz obrzęd błogosławieństwa dzieci.

O godzinie 16:30 odbyło się nabożeństwo różańcowe, które tradycyjnie miało miejsce na dróżkach różańcowych. Poprowadziły je nowicjuszki Sióstr Służebniczek Dębickich. Następnie o godz. 17:30 odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, poprowadzone przez nowicjuszki Sióstr Służebniczek Dębickich.  Następnie zebrani na placu sanatoryjnym odmówili wieczorną modlitwę Kościoła – nieszpory.

Wieczorna Eucharystia o godz. 18:30 zgromadziła licznych pielgrzymów reprezentujących leśników, myśliwych i pracowników parków krajobrazowych. Głównym celebransem i kaznodzieją Eucharystycznej Ofiary był ks. Stanisław Łukasik z Harklowej, pełniący obecnie funkcję kapelana leśników i myśliwych okręgu krakowskiego. W swojej homilii kaznodzieja przede wszystkim przybliżył, zgromadzonym na placu wiernym, historię związaną z patronem leśników – św. Janem Gwalbertem. Na zakończenie Mszy Świętej zebrani wierni ruszyli za Chrystusem w procesji eucharystycznej wokół bazyliki.

W ósmy dzień Odpustu Tuchowskiego odprawiona została uroczysta modlitwa różańcowa na dróżkach maryjnych z udziałem licznie obecnych parafian i pielgrzymów oraz z akompaniamentem Sanatoryjnej Orkiestry Dętej.

br. Norbert Żukliński/RIRM

drukuj