fot. PAP/EPA

Ojciec Święty Franciszek: Wolność chrześcijańska opiera się na łasce Pana Jezusa i na prawdzie, którą Chrystus nam objawia i którą jest On sam

Wolność chrześcijańska opiera się na dwóch podstawowych filarach: na łasce Pana Jezusa i na prawdzie, którą Chrystus nam objawia i którą jest On sam – mówił podczas cotygodniowej audiencji generalnej Ojciec Święty Franciszek.

W trackie katechezy Papież mówił o wolności chrześcijańskiej, o której w Liście do Galatów pisze święty Paweł. Apostoł zachęca chrześcijan, aby trwali w wolności, którą otrzymali przez chrzest, nie dając się ponownie wciągnąć pod „jarzmo niewoli”

– Apostoł proponuje naukę Jezusa, którą znajdujemy również w Ewangelii św. Jana: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (8, 31-32). Dlatego wezwaniem jest przede wszystkim trwanie w Jezusie, będącym źródłem prawdy, która nas wyzwala – powiedział Ojciec Święty.

To Chrystus objawia nam Miłość Boga, przemienia nasze życie i kieruje ku dobru.

– Aby być prawdziwie wolnymi, musimy nie tylko poznać siebie na poziomie psychologicznym, ale przede wszystkim uczynić prawdę w sobie, na głębszym poziomie. I tam, w sercu, otworzyć się na łaskę Chrystusa. Prawda musi nas niepokoić, musi nieustannie stawiać nam pytania, abyśmy mogli coraz głębiej wnikać w to, kim naprawdę jesteśmy. W ten sposób odkrywamy, że droga do prawdy i wolności jest procesem żmudnym i trwa przez całe życie – zaznaczył Papież.

Na zakończenie Ojciec Święty Franciszek pozdrowił przybyłych pielgrzymów, w tym Polaków. [czytaj więcej

– Jutro (w czwartek tj. 7.10. – red.) przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jej Orędownictwu i Waszej modlitwie polecam rozpoczętą w poniedziałek wizytę biskupów z Polski ad limina Apostolorum. Niech pielgrzymowanie Waszych pasterzy do grobu Apostoła Piotra przyniesie obfite ewangeliczne owoce w ich posłudze dla duchowego dobra Kościoła w Polsce. Odmawiając różaniec, zawierzajcie Najświętszej Dziewicy Królowej Wasze dziś i jutro. Z serca Wam błogosławię! – podkreślił papież Franciszek.

TV Trwam News  

drukuj