fot. PAP/EPA

Ojciec Święty Franciszek w Demokratycznej Republice Konga: Naszym powołaniem jest bycie misjonarzami pokoju

Trwa Podróż Apostolska papieża Franciszka do Afryki. Ojciec Święty przewodniczył Eucharystii odprawionej w stolicy Demokratycznej Republiki Konga – Kinszasie. „Pokój Jezusa przychodzi w chwili, kiedy wszystko wydaje się skończone, w najbardziej nieoczekiwanym i pozbawionym nadziei momencie, kiedy brak jakichkolwiek przebłysków pokoju” – mówił podczas homilii Ojciec Święty Franciszek.

Ojciec Święty Franciszek udał się w Podróż Apostolską do Demokratycznej Republiki Konga. Podczas głoszonej homilii wskazywał na trzy źródła pokoju: przebaczenie, wspólnotę i misję.

– Przyjrzyjmy się pierwszemu źródłu – przebaczeniu. Jezus mówi do swoich uczniów: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone” Zanim jednak udzieli apostołom władzy przebaczania, sam im przebacza; nie słowami, lecz gestem, pierwszym, jaki Zmartwychwstały wykonuje wobec nich. Jak mówi Ewangelia, „pokazał im ręce i bok”. To znaczy, że odsłania przed nimi swe rany, ofiarowuje je za nich, bo przebaczenie rodzi się z ran – powiedział papież Franciszek.

Drugie źródło pokoju to wspólnota. „Nie ma chrześcijaństwa bez wspólnoty, tak jak nie ma pokoju bez braterstwa” – zaznaczył Papież.

– Bracia, Siostry, naszym zagrożeniem jest podążanie za duchem świata zamiast za duchem Chrystusa. Jaki jest sposób, by nie wpaść w pułapki władzy i pieniędzy, by nie ulec podziałom, pokusom klerykalizmu i karierowiczostwa, które podkopują wspólnotę, ani fałszywym złudzeniom przyjemności i uprawiania czarów, które zamykają człowieka w sobie? Pan proponuje nam to ponownie przez proroka Izajasza, mówiąc: „Jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych”.  Drogą jest dzielenie się z ubogimi. Jest to najlepsze antidotum na pokusę podziałów i światowości – podkreślił papież Franciszek.

Trzeci aspekt to misja. W tym kontekście Ojciec Święty wskazał na powołanie każdego człowieka do pokoju.

– Bracia, Siostry, naszym powołaniem jest bycie misjonarzami pokoju, i to właśnie da nam pokój. Jest to kwestia wyboru: uczynienie miejsca w naszych sercach dla wszystkich, to przekonanie, że różnice etniczne, regionalne, społeczne i religijne mają charakter drugorzędny i nie są przeszkodami; że inni są braćmi i siostrami, członkami tej samej wspólnoty ludzkiej i tej samej rodziny Bożej; że wszyscy są adresatami pokoju, który Jezus przyniósł na świat – podkreślił papież Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał, że Bóg darzy miłością każdego człowieka.

– „Pokój wam” mówi dziś Jezus do każdej rodziny, wspólnoty, grupy etnicznej, dzielnicy i miasta w tym wielkim kraju. „Pokój wam” – niech te słowa naszego Pana rozbrzmiewają w ciszy naszych serc. Usłyszmy je skierowane do nas i wybierzmy bycie świadkami przebaczenia, czynne działanie we wspólnocie, ludźmi z misją pokoju w świecie – powiedział na zakończenie homilii Ojciec Święty.Podróż Apostolska papieża Franciszka przebiega pod hasłem: „Wszyscy pojednani w Jezusie Chrystusie”.

Jeszcze dziś Ojciec Święty Franciszek spotka się z ofiarami przemocy i wojny na wschodzie kraju oraz z przedstawicielami organizacji charytatywnych.

TV Trwam News

drukuj