fot. pixabay.com

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla

Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla odbędzie się w dniach 4-7 listopada w Warszawie. „Będzie on realizacją Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego proklamacja odbyła się 19 listopada 2016 r. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski” – powiedział ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Kongres odbędzie się pod hasłem „W diecezjach i parafiach »Króluj nam, Chryste!« – realizacja Jubileuszowego Aktu Intronizacyjnego”. Jego organizatorem jest Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla wraz z bp. Stanisławem Jamrozkiem, delegatem KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych.

Obrady odbędą się w dniach 4-7 listopada w Warszawie w Domu Technika NOT.

„Ewangelia zaczyna od proklamacji przez Jezusa – Królestwa Bożego, który wołał: »Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię«. Natomiast dopełniając dzieła odkupienia podczas swej Męki, Chrystus potwierdził, że jest Królem. Ta ewangeliczna prawda jest ideą przewodnią działalności Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Chrystusa Króla, które skupia kilka ruchów intronizacyjnych liczących w sumie kilkanaście tys. wiernych” – powiedział ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, konsultant ks. bp. Stanisława Jamrozka.

Zaznaczył, że Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Chrystusa Króla, inaczej niż różne środowiska, które propagują ideę Chrystusa Króla Polski i niekiedy kwestionują Jubileuszowy Akt Intronizacyjny, podejmuje działania w duchu Kościoła katolickiego i jedności z biskupami.

Jak wyjaśnił – podjęliśmy pracę u podstaw, mającą na celu przede wszystkim przypomnienie tego, co jest istotą chrześcijaństwa, czyli budowaniem królestwa Bożego w sobie i wokół siebie. Z tego dopiero ma wypływać nasza postawa w życiu prywatnym, rodzinnym, publicznym, społecznym czy gospodarczym – wskazał.

Powiedział, że Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla miał odbyć w ubiegłym roku z okazji 95. rocznicy wydania przez Piusa XI encykliki „Quas Primas” – ustanawiającej w Kościele – Święto Chrystusa Króla. Z powodu pandemii został przeniesiony na rok obecny i stał się okazją do obchodów piątej rocznicy wspomnianego Aktu.

W czasie Kongresu przybliżone zostanie m.in. ujęcie Królestwa Bożego w nauczaniu św. Jana Pawła II, bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, św. s. Faustyny Kowalskiej oraz Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.

Przewodniczącego Komisji Nauki Wiary KEP ks. bp Andrzej Czaja podejmie temat biskupów i kapłanów, jako budowniczych Królestwa Bożego. Wyzwania stojące przed osobami konsekrowanymi przybliży przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ks. bp Jacek Kiciński.

Na temat zaangażowania świeckich będą mówili Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Urszula Furtak, Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ks. dr Andrzej Lubowicki oraz Przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia ks. Dariusz Kowalczyk. Podczas sesji zostanie także podjęty temat roli dzieci, młodzieży i rodzin oraz osób chorych w szerzeniu królestwa Bożego.

W piątek 5 listopada w bazylice Świętego Krzyża Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki Przewodniczący KEP, zaś w sobotę o godz. 9.00 ks. bp Andrzeja Czaja.

Kongres zwieńczy w niedzielę 7 listopada Orszak Jezusa Chrystusa Króla, który wyruszy o godz. 12.00 spod bazyliki Świętego Krzyża i przejdzie do archikatedry św. Jana Chrzciciela. Po drodze przewidziane są cztery stacje z przemówieniami. Pierwsza – przy pałacu S. Staszica, druga – obok kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP, przy pomniku Prymasa Tysiąclecia, trzecia – przy Pałacu Prezydenckim, oraz czwarta – przy kościele akademickim św. Anny. Orszak będzie miał charakter procesji liturgicznej.

Na zakończenie Kongresu Eucharystii w archikatedrze św. Jan Chrzciciela o godz. 13.30 będzie przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga.

Bezpośrednim przygotowaniem do Kongresu były dziesięciodniowe rekolekcje, które zakończyły się 24 października odbyły się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Każdego dnia nauki głosił inny biskup.

Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana został proklamowany w krakowskich Łagiewnikach z udziałem Episkopatu Polski i Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w dniu 19 listopada 2016 r., na zakończenie obchodów Roku Miłosierdzia w Polsce i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Dzień później akt odmawiany był we wszystkich polskich kościołach podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.

W celu pogłębienia tego aktu, co roku w krakowskich Łagiewnikach, odbywały się obchody kolejnych rocznic połączone z sympozjum naukowym i celebracjami liturgicznymi z udziałem biskupów. Pochodzące z tego wydarzenia materiały służyły, jako baza do formacyjna dla wiernych. Przy tej okazji organizowany jest konkurs literacko-plastyczny dla dzieci młodzieży dotyczący tematyki Chrystusa Króla i królestwa Bożego.

„W ciągu tych pięciu lat zostało przygotowane drugie wydanie modlitewnika pt. »Króluj nam Chryste« oraz specjalna nowenna przed uroczystością Chrystusa Króla do wykorzystania w duszpasterstwie parafialnym. Materiały w nakładzie kilkunastu tys. egzemplarzy zostały rozesłane do wszystkich parafii i ośrodków duszpasterskich w Polsce” – powiedział ks. prof. Marek Chmielewski.

Zespołowi KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych przewodzi ks. bp Stanisław Jamrozek, Delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. W skład Zespołu, oprócz kilkunastu biskupów wchodzą świeccy liderzy zrzeszeń zajmujących się „szerzeniem królestwa Chrystusowego w Polsce”.

5 lutego 2019 roku powołał on Radę Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, która zrzesza kilkanaście tysięcy wiernych z kilku ruchów, w tym m.in.: Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, Fundacja Serca Jezusa, Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla, Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”, Stowarzyszenia „Róża”, Stowarzyszenie Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski.

Czciciele Chrystusa Króla rozsiani są w całej Polsce, ale największe ich skupiska są w Krakowie, w okolicach Bielska-Białej i Żywca, Warszawy, a także w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie jest 12 parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla. Prężne pod tym względem jest także środowisko polskiej emigracji głównie w Chicago.

PAP

drukuj