fot. catolicidad.com

Odnalazł drogę do Boga

,,Wróć Izraelu do Pana Boga twego, szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć… Niech się człowiek nawróci do Pana.” Gdy człowiek myśli że jest zagubiony i czuje, że nie ma siły wrócić do Boga, to On go zaskoczy aż tak, że do ostatniego dnia życia dziękuje mu za tę zmianę. Maurice Caillet, największy prześladowca Kościoła, mason i lekarz, który zabijał nienarodzone dzieci, odnalazł drogę do Boga.

Od początku przeciw Kościołowi

Maurice Caillet już od młodości walczył z całą siłą razem z najwyższą lożą masońską przeciw Kościołowi katolickiemu. Interesował się okultyzmem i białą magią. W latach 70 tych należał do francuskich pionierów zajmujących się kwestiami planowania rodziny. Działał także na rzecz promowania środków antykoncepcyjnych i legalizacji zabijania dzieci nienarodzonych. 

Nawrócenie w Lourdes

Wszystko się zmieniło kiedy w roku 1984 pomógł  swojej chorej żonie dotrzeć do Lourdes. ,,Kiedy pierwszy raz w moim życiu uczestniczyłem w Mszy Świętej, usłyszałem łagodny głos, który mnie wołał. Nie był to głos mojego sumienia ani głos zewnętrzny. Zaraz po tym czułem że jestem wołany przez Chrystusa. Po Eucharystii prosiłem księdza o chrzest święty. Do dziś nie wiem jak to się stało”- napisał Caillet, w jednych ze swoich książek na temat swojego nawrócenia.

Wspominał też, że podczas Mszy Świętej wystraszył się, w momencie kiedy ksiądz czytał słowa Ewangelii: ,,Proście i wam będzie dane, szukajcie i wy znajdziecie, zapukajcie i wam będzie otwierano. Tych słów używali masoni podczas wprowadzenia nowego członka do swojej wspólnoty.

Okultyzm, ezoteryka i magia w masonerii  

Caillet doświadczył okultyzmu podczas swojego działania w masonerii. Wszystko co wtedy robił oddalało go od nawrócenia. ,,Bez ezoteryki masoneria nie mogła by istnieć. Wszystkie jej rytuały mają wspólne działanie z magią i błaganiem obskurnych sił. Szatan sam jest obecny w masonerii” – wyjaśnił Maurice Caillet.

Dziś działanie na stronie prawdy

Dziś Maurice Caillet jest honorowym członkiem stowarzyszenia „Alliance Vita”, które staje w obronie życia nienarodzonych. Bardzo wielką aktywność wykazuje w działalności przeciw rozwodom, małżeństwom homoseksualnym i eutanazji. Codziennie swoją modlitwę oddaje za wszystkich, którzy są w lożach masońskich. ,,Zagubili się podczas poszukiwania odpowiedzi na pytanie czym jest życie. Nie wiedzą nic o Jezusie. We Francji tylko mniejszość ma wiedzę o Dobrej Nowinie, tak jak ja gdy byłem jeszcze na złej drodze mojego życia. Tak jak ja, dużo z nich trafia do loży masońskich” – powiedział Maurice Caillet.

Laurine Depta

Źródło: http://www.katholisches.info/2013/04/01/ich-war-freimaurer-das-zerstorerische-wirken-der-logenbruder-der-papst-ist-feind-nr-1/

drukuj