Nie lękajcie się iść pod prąd

Młodzi słuchacze Radia Maryja i różańcowe dzieci na Jasnej Górze

– Buntujcie się przeciwko tchórzostwu, bylejakości i temu, co obraża zwyczajną ludzką przyzwoitość – mówił do młodych słuchaczy Radia Maryja ks. abp Mieczysław Mokrzycki, wieloletni współpracownik Sługi Bożego Jana Pawła II, a następnie sekretarz Benedykta XVI. Obecny koadiutor archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego przewodniczył w sobotę wieczorem Mszy św., która stanowiła uwieńczenie X Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. W homilii wezwał młodzież do odważnego wyznawania swojej wiary w trudnym świecie współczesnym i płynięcia pod prąd, gdyż życie wiarą od zawsze było „źle widziane”. W niedzielę na Jasną Górę przybyła z kolei X Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Niezwykle barwnemu i radosnemu spotkaniu przewodniczył ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy, który wezwał dzieci do tego, aby Różaniec stał się ich sztandarem także podczas zbliżających się wakacji.

– Nie lękaj się i bądź dzielny, bo nasz Pan i Nauczyciel ci mówi: „Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić”. Trzeba dzielnie wstawać i odważnie pójść, kiedy Bóg wzywa – wzywał młodych słuchaczy Radia Maryja zgromadzonych w sobotni wieczór na Jasnej Górze ks. abp Mieczysław Mokrzycki. – Zatem pod prąd, uczniowie Chrystusowi, pod prąd! Nigdy nie było łatwo żyć w świecie trawionym przez bałwochwalstwo, koniunkturalizm i konformizm. Pomimo szyderstw i obelżywości trzeba płynąć pod prąd. Porzućcie precz względy ludzkie, nie zważajcie już więcej na to, co o was mówić będą, jak sądzić będą. Niech was to nic nie obchodzi. Patrzcie na waszego Mistrza i Nauczyciela. On wam mówi, czego wymaga Bóg. A wy czyńcie to – mówił do młodzieży kaznodzieja.

– Dziękujemy księdzu arcybiskupowi za te słowa, że uczeń Chrystusa idzie pod prąd – powiedział na zakończenie Mszy św. o. Tadeusz Rydzyk CSsR. – Iść ciągle pod prąd własnego egoizmu, pod prąd mowy, pod prąd opinii: i gdyby wszystkie telewizje świata mówiły źle o was – róbcie dalej to, co wam każe Chrystus! – apelował dyrektor Radia Maryja.

Od niedzielnego poranka Jasna Góra zaczęła się już napełniać rzeszą rozmodlonych najmłodszych, którzy przybyli na X Pielgrzymkę Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci.

Wielkie dzieło, jakim są Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci, powstało dzięki o. Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Maryja. Madzia Buczek w lipcu 1997 roku założyła pierwsze koło wraz z trójką dzieci na swoim podwórku. Dzięki wsparciu Ojca Dyrektora, który zachęcił do tworzenia kolejnych kół, dzisiaj do wielkiej rodziny Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci należy już 137 tys. osób na wszystkich kontynentach. Wielki przyjaciel dzieci, ks. bp Antoni Długosz, który przewodniczył wczoraj na szczycie jasnogórskim pielgrzymkowej Mszy św. podkreślił, że przynależenie do wielkiej rodziny Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci zobowiązuje. – Aby być uczniami Pana Jezusa, trzeba pamiętać o codziennej rozmowie z Panem Bogiem – modlitwie, częstej spowiedzi i Komunii Świętej, lekturze Pisma Świętego, uczestniczeniu we Mszy św. niedzielnej, a także trzeba dzielić się swoją przyjaźnią z Panem Jezusem z innymi – mówił.


Maria Cholewińska
Małgorzata Bochenek, Jasna Góra

drukuj