X Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę

X Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę.

Po raz dziesiąty na Jasnej Górze gromadzą się dziś Młodzi Słuchacze Radia Maryja. Ich jubileuszowa pielgrzymka przyjęła formę wieczornego, modlitewnego czuwania w duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi całego świata w przededniu Światowych Dni Młodzieży w Sydney. Jako hasło pielgrzymki wybrane zostały słowa będące mottem roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Czuwanie rozpocznie się o godz. 18:30 koncertem zespołów (Zespołu Muzyki Sakralnej „LUMEN” oraz zespołu EO – dawniej EONOMINE) i czasem świadectw, które przekażą młodym wielokrotny mistrz Polski w snowbordzie Mateusz Ligocki, znany muzyk Darek Malejonek – Maleo, Małgorzata – przedstawicielka Ruchu Czystych Serc i Anna – studentka WSKSiM..

O godz. 20:20 rozpocznie się Modlitwa Różańcowa młodych. Różaniec poprowadzą młodzi łączący się telefonicznie z różnych punktów Europy: z Londynu, Makarowców k/Grodna, Mediolanu, Lublina i Kolonii. Punktualnie o 21:00 młodzież uczestniczyć będzie w Apelu Jasnogórskim transmitowanym za pomocą telebimu na plac jasnogórski. Rozważanie apelowe poprowadzi O. Piotr Chyła – Wikariusz Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Po Apelu rozpocznie się Msza Św., której przewodniczyć będzie Ks. Arcybiskup koadiutor archidiecezji lwowskiej – Mieczysław Mokrzycki, były osobisty sekretarz Ojca Św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, który także wygłosi homilię. Msza Św. w pięknej oprawie liturgicznej i muzycznej uwieńczona zostanie uwielbieniem ze sztucznymi ogniami. Po Komunii Św. młodzież ponowi akt zawierzenia Matce Najświętszej.

Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę mają już swoją krótką, dziesięcioletnią historię. Narodziły się z potrzeby serca, by przyprowadzić młodzież do Maryi w Jej sanktuarium i powierzyć Jej opiece. Po kilku latach, gdy lipcowe spotkania Rodziny Radia Maryja „zadomowiły się” już na stałe w tradycji Radia Maryja, powstał pomysł, by osobne spotkania zorganizować dla dzieci i dla młodzieży. Dziesięć lat temu, zorganizowano pielgrzymkę młodych po raz pierwszy, w październiku. Kolejne pielgrzymki zaczęły wyznaczać etapy wspólnej drogi ku dojrzałości, łącząc się z całoroczną pracą Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Maryja, które zrzeszają młodych mocniej zatroskanych o ewangelizację przez media i pragnących bliżej współpracować z Radiem Maryja. Kontynuacją pielgrzymkowych przeżyć są też cykliczne, piątkowe audycje na antenie Radia Maryja („Czas Wzrastania”), które mają wymiar formacyjny i pomagają pogłębiać proponowane treści. Starannie przygotowywane spotkania na Jasnej Górze były zawsze okazją do umocnienia wiary poprzez słowa Pasterzy, świadectwa rówieśników i wspólną modlitwę. Towarzyszyła im piękna oprawa muzyczna, którą stanowiły koncerty zaproszonych z kraju i zagranicy zespołów i znanych muzyków. Młodzi powracali z Jasnej Góry z radością w sercach, odnowioną wiarą i poczuciem wspólnoty, oraz postanowieniem, by za rok przyjechać znowu. Z roku na rok liczba uczestników pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja systematycznie wzrasta.

O. Piotr Andrukiewicz CSSR

drukuj