X Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja

Po raz dziesiąty na Jasnej Górze zgromadzili się Młodzi Słuchacze Radia Maryja. Ich jubileuszowa pielgrzymka w tym roku po raz pierwszy przyjęła formę wieczornego, modlitewnego czuwania w duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi całego świata w przededniu Światowych Dni Młodzieży w Sydney.

Jej hasłem były słowa „Bądźmy uczniami Chrystusa”, które stanowią motto również roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Czuwanie rozpoczęło się o godz. 18:30 koncertem zespołów Muzyki Sakralnej „LUMEN” oraz zespołu EO i czasem świadectw.

Punktem kulminacyjnym była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Abp, Mieczysława Mokrzyckiego ze Lwowa, bliskiego współpracownika papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Wszystkich przybyłych powitał ojciec Sebastian Matecki podprzeor Jasnej Góry, który powiedział m.in. „…Dobrze wybraliście porę modlitwy wieczornej. Aby w ciemności zbliżającej się nocy, jeszcze bardziej dostrzec wspaniałe światło jakie stąd płynie od Maryi, co nam w Jasnej świeci Górze.”

Nawiązał również do hasła tegorocznej Pielgrzymki, przestrzegając jednocześnie, aby zawsze być uczniem Chrystusa.

W homilii Ks. Abp. Mieczysław Mokrzycki zachęcał młodych by byli uczniami Chrystusa, aby odważnie za nim kroczyli, i nie bali się płynąć pod prąd.

drukuj