„Nasz Dziennik” przystanią na trudne czasy

List gratulacyjny prowincjała Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela o. Janusza Soka przesłany z okazji jubileuszu 15-lecia „Naszego Dziennika”:

PROWINCJAŁ
PROWINCJI WARSZAWSKIEJ ZGROMADZENIA NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA
REDEMPTORYŚCI

Warszawa, 15.02.2013
L.dz. 77/02/13

Szanowna Pani
Redaktor Naczelna „Naszego Dziennika”
Ewa Nowina Konopka
Warszawa

Droga Pani Redaktor!

Przesyłam serdeczne gratulacje z okazji 15-lecia istnienia „Naszego Dziennika”, który jest pismem odważnym i wrażliwym na sytuację i los Polaków. Na jego łamach można nie tylko znaleźć aktualne wiadomości z kraju i ze świata, ale także impulsy do refleksji nad miejscem chrześcijanina w życiu społecznym, jak również materiały formacyjne służące pogłębieniu życia religijnego czytelników.

Gratuluję dotychczasowych osiągnięć oraz odważnej i klarownej postawy zawsze wiernej Kościołowi. Dziękuję także za wspieranie spraw Radia Maryja i TV Trwam. Wasze pismo przyczynia się swoim głosem do umocnienia wiary, poszukiwania prawdy, propagowania wartości chrześcijańskich i pomnażania dobra w życiu Polaków w kraju i za granicą. Dobrze, że we współczesnych dziejach są takie przystanie, które słowem chcą wspierać, wskazywać i bronić, bo czasy są niełatwe, gdy „dziczeją dusze” („Spe salvi”).

Całej Redakcji i wszystkim Współpracownikom życzę dalszej otwartości na światło Ducha Świętego w poszukiwaniu prawdy, wspieraniu potrzebnych inicjatyw i codziennej służbie dla dobra człowieka i narodu.

Z wyrazami szacunku i modlitwą

O. Janusz Sok CSsR
Prowincjał

drukuj