fot. redemptor.pl

O. Janusz Sok ponownie wybrany Przełożonym Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

3 października 2014 roku w wyniku drugiej tury powszechnego głosowania członków Prowincji o. dr Janusz Sok został ponownie wybrany Przełożonym Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Będzie on pełnił ten urząd przez drugą czteroletnią kadencję 2015-2019, animując życie i zaangażowanie polskich redemptorystów w działalność misyjno-rekolekcyjną, pracę duszpasterską, misje zagraniczne, posługę w sferze mediów, jak również pracę na polu naukowym.

O. Janusz Sok CSsR urodził się 20 września 1966 r. w Dębicy. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na kierunku filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 r. wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów, pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1988 r. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w WSD Redemptorystów w Tuchowie uzyskał stopień magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 1993 r.

Następnie rozpoczął studia na kierunku muzykologii kościelnej na ATK (obecnie UKSW) w Warszawie, uzyskując w 1998 r. stopień magistra muzykologii. Ukończył także Podyplomowe Studium Dyrygenckie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W okresie 1998-2002 wykładał muzykę w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W 2004 r. uzyskał doktorat z muzykologii na UKSW w Warszawie na podstawie rozprawy Graduał ms. 2a z Biblioteki Sióstr Klarysek ze Starego Sącza w świetle tradycji polskiej i europejskiej. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia „Musica Sacra”.

W latach 2002-2005 był radnym nadzwyczajnym w Zarządzie Prowincji, drugim dyrygentem chóru na UKSW i duszpasterzem akademickim w Warszawie. Przez jeden rok był przełożonym wspólnoty redemptorystów w Lublinie.

Od 2005 do 2011 pełnił urząd ekonoma Prowincji. Podejmował także posługę misjonarza-rekolekcjonisty oraz koordynował akcję pomocy Kościołowi na Wschodzie „Mission Apeal”, prowadzoną przez polskich redemptorystów w USA.

O. Janusz Sok po raz pierwszy został wybrany na Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów 20 stycznia 2011 roku podczas Kapituły Prowincjalnej. Natomiast w październiku 2013 r. przełożeni zakonni wybrali go przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Źródło: redemptor.pl

drukuj