Mariazell

Maryjne Sanktuarium Europy Środkowej

Ks. Mariusz Krawiec SSP

www.niedziela.pl

Benedykt XVI przybędzie 8 września br. do austriackiego sanktuarium maryjnego Mariazell. Jego wizyta zbiega się z obchodami 850-lecia istnienia tego sanktuarium, które obok Altötting, Częstochowy, Fatimy, Loreto, Lourdes i Ostrzyhomia należy do najważniejszych i najczęściej odwiedzanych sanktuariów maryjnych w Europie.

Początki sanktuarium sięgają 1157 r., kiedy to mnich benedyktyński Magnus z polecenia swojego opata udał się w tę górzystą okolicę, aby rozpocząć pracę duszpasterską wśród miejscowej ludności. Na drogę wziął ze sobą wyrzeźbioną w drewnie lipowym figurkę Maryi. Gdy był już niedaleko celu swojej podróży, wieczorem 21 grudnia 1157 r. zmęczonemu mnichowi zagrodził drogę olbrzymi głaz. Magnus zwrócił się do Maryi o pomoc i wnet kamień rozłupał się na kawałki, czyniąc drogę wolną. Uznając to miejsce za cudowne, mnich umieścił statuetkę Maryi w pniu drzewa i zbudował tam dodatkowo drewnianą kapliczkę przypominającą celę zakonną (zelle). Wkrótce miejsce to stało się duchowym centrum całej okolicy. Od nazwy Maria in der Zelle (Maria w celi) powstała obecna nazwa miejscowości Mariazell. Około 1200 r. za sprawą margrabiego Heinricha Vladislava z Moraw powstała tam świątynia romańska, którą wybudował on w podzięce za uzdrowienie swoje i żony.

W XIV wieku świątynia została przebudowana w stylu gotyckim. Z tamtych czasów pozostała do dziś gotycka wieża, znajdująca się obecnie między dwiema wieżami barokowymi. W 1365 r. do Mariazell przybył z pielgrzymką dziękczynną za zwycięstwo nad wielokroć liczniejszą armią turecką król Ludwik I Węgierski z dynastii Andegawenów. Ofiarował on wówczas jako wotum zdobiony złotem i kosztownościami obraz Maryi oraz ufundował Kaplicę Łaski. W 1644 r. rozpoczęła się rozbudowa kościoła w stylu barokowym. Świątynia została podniesiona do rangi bazyliki w 1908 r. Ma ona dwa centra: Kaplicę Łaski z późnoromańską figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz główny ołtarz wykonany według planów Johanna Bernharda Fischera jako dar dziękczynny cesarza Karola VI. Według starej tradycji, figurka ubrana jest w pięknie zdobioną suknię. Bez niej wystawiana jest tylko w dni patronalne, tj. 8 września (Narodzenie Najświętszej Maryi Panny) i 21 grudnia (dzień założenia Mariazell).


Matka Boska Narodów Słowiańskich


W epoce Monarchii Austro-Węgierskiej Mariazell stało się sanktuarium narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Maria Magna Mater Austriae (Maryja Wielka Matka Austrii), jak zwykło się tutaj nazywać Maryję, z czasem otrzymała także tytuł Pani Węgier i Matki Narodów Słowiańskich. Przybywali tutaj już nie tylko pielgrzymi z Austrii, ale i z Bawarii, Chorwacji, Czech, Słowenii, Moraw, Polski i Włoch.

W sanktuarium Mariazell bywał także często kard. Karol Wojtyła, który jako metropolita krakowski odwiedzał w Wiedniu kard. Franza Königa. W sierpniu 1983 r. już jako Jan Paweł II zawierzył tutaj Austrię Matce Bożej. Wizyta ta zbiegła się z obchodzonymi wówczas w Wiedniu uroczystościami 300-lecia odsieczy wiedeńskiej. Tę wizytę w Mariazell upamiętnia stojący w sanktuarium pomnik Jana Pawła II.


Świece w intencji upadku komunizmu


Przez 35 lat Mariazell znane było także z tzw. milczących świec. Ustawiono je w jednej z kaplic bazyliki w 1965 r. Było to w 10. rocznicę opuszczenia Austrii po II wojnie światowej przez Armię Czerwoną. Każda z nich symbolizowała jeden naród środkowoeuropejski pozostający w sferze wpływów Związku Radzieckiego. Świece zostały zapalone dopiero w maju 1990 r., kiedy to ostatnie kraje uwolniły się spod panowania komunizmu. Do Mariazell przybyli wówczas przedstawiciele wszystkich państw byłego bloku komunistycznego. Pierwszą świecę zapalił pielgrzym z Polski i od tej świecy zapalono dopiero pozostałe. Stało się tak dlatego, aby podkreślić, że to Polska była pierwszym krajem w Europie, który wyzwolił się spod jarzma komunizmu.


Pielgrzymowanie narodów Europy Środkowej


W Mariazell odbywały się też od maja 2003 r. do maja 2004 r. Środkowoeuropejskie Dni Katolików. Pomysłodawcą tej inicjatywy był arcybiskup Wiednia kard. Christoph Schönborn. Obchodząc Dni pod hasłem „Chrystus nadzieją Europy”, chciano podkreślić rolę Kościoła w integracji i jedności Europy. W realizację pomysłu włączyły się Episkopaty ośmiu państw Europy Środkowej i Wschodniej: Austrii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. W tym roku w dniach 12-15 sierpnia pielgrzymowała tutaj także młodzież z krajów Europy Środkowej w ramach Pielgrzymki Młodzieżowej Mariazell.

W czasie wrześniowej wizyty Benedykta XVI w Austrii, w trakcie uroczystej Mszy św. papieskiej sprawowanej w sanktuarium 8 września, dla podkreślenia międzynarodowego charakteru sanktuarium, w liturgii – obok języka niemieckiego – używane będą także języki narodów środkowoeuropejskich, które związane są duchowo z sanktuarium Mariazell. Będą to języki: chorwacki, czeski, słoweński, słowacki, rumuński, polski i węgierski.

Program pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Mariazell

Ojciec Święty Benedykt XVI przyleci samolotem z Rzymu na lotnisko międzynarodowe Wiedeń-Schwechat 7 września o godz. 11.15 i po oficjalnym powitaniu uda się na plac Am Hof, gdzie będzie się modlił i pozdrowi wiernych. Następnie przejedzie na Juden Platz (plac Żydowski) – tam przed pomnikiem Austriackich Ofiar Szoah złoży hołd Żydom zamordowanym w czasie wojny. O godz. 13.40 uda się do nuncjatury apostolskiej, która będzie jego rezydencją w czasie pobytu w Austrii. Na godz. 17.30 przewidziano wizytę kurtuazyjną Papieża u Prezydenta Republiki na zamku Hofburg, a po niej spotkanie z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Austrii.

W sobotę 8 września o godz. 9.15 Ojciec Święty przyleci śmigłowcem do Mariazell, gdzie o 10.30 rozpocznie się pontyfikalna Msza św. O 13.30 Benedykt XVI uda się do swej rezydencji na terenie sanktuarium na obiad.

O 16.45 Ojciec Święty rozpocznie w miejscowej bazylice Nieszpory z udziałem księży, osób konsekrowanych, diakonów i seminarzystów, do których wygłosi homilię. Wieczorem powróci do nuncjatury apostolskiej w Wiedniu.

Nazajutrz o 9.15 Benedykt XVI przybędzie do pałacu arcybiskupiego, skąd o 9.45 wyruszy procesja do katedry św. Szczepana, gdzie o 10.00 rozpocznie się pontyfikalna Msza św. z homilią Ojca Świętego. Po jej zakończeniu w południe odmówi on z wiernymi modlitwę „Anioł Pański”, po czym powróci pieszo do pałacu arcybiskupiego. Stamtąd o 14.00 uda się samochodem do nuncjatury i po krótkim wypoczynku o 16.00 odjedzie do podstołecznego opactwa Heiligenkreutz, skąd o 17.00 samochodem przejedzie do Wiedeńskiego Domu Koncertowego. O 17.30 spotka się tam z wolontariuszami. O 18.45 odjedzie na lotnisko Schwechat, gdzie o 19.15 rozpocznie się ceremonia pożegnania.

O 19.45 samolot z Papieżem na pokładzie odleci do Rzymu – na lotnisku Ciampino winien wylądować o 21.30.

drukuj