Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Ludźmierz: rejonowe spotkanie „Małżeństwo – projekt na całe życie”

Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, która odbyła się w ramach rejonowego spotkania „Małżeństwo – projekt na całe życie”. Liturgię poprzedziła prelekcja na temat: „Pomoc łaski Bożej, która wspiera i umacnia dobrą wolę ludzi”, którą wygłosił o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak. Po Mszy św. małżonkowie i narzeczeni modlili się przed Najświętszym Sakramentem.

W homilii, ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że teksty niedzielnej Liturgii Słowa poświęcone są tajemnicy małżeństwa. Przypomniał kluczowe słowa Pana Jezusa: „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” i podkreślił, że Bóg jest gwarantem świętości każdego związku małżeńskiego. Metropolita zwrócił uwagę, że współczesny świat podważa podstawowe prawdy odnoszące się do ludzkiej płciowości. Dzieje się to wbrew Bożemu zamysłowi o nierozerwalności małżeństwa i jedności małżonków.

W tym zamyśle szczególnej jedności kobiety i mężczyzny jest prawda o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym, o Trzech Osobach Boskich, złączonych ze sobą przedziwnymi więzami miłości (…) To jest wzór szczególnej jedności osobowej przez miłość – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

Teologia jedności małżeńskiej odnosi się do tajemnicy Trójcy Świętej. Jedność małżonków jest konsekwencją wolnej, świadomej i odpowiedzialnej decyzji, a miłość nie opiera się na chwilowych emocjach, tylko jest trwaniem ze sobą na dobre i na złe. Ksiądz arcybiskup podkreślił, że na małżeństwo trzeba patrzeć dwuwymiarowo: jest ono pewnym aktem prawnym, ale także sytuacją, w której osoba staje się przez czyn. Pisał o tym kardynał Karol Wojtyła w książce z 1969 roku „Osoba i czyn”.

Kobieta, która zawarła związek małżeński i stała się żoną, przez wspólne życie z mężem oraz miłość, wierność i uczciwość małżeńską, spełnia się jako żona (…) Podobnie jest w przypadku męża. Wtedy, kiedy każdy jego kolejny czyn potwierdza miłość, wierność i uczciwość małżeńską, staje się on coraz bardziej głęboko mężem swojej żony. Małżonkowie nieustannie dopełniają się i stają się – akcentował metropolita krakowski.

Dopełnianie i stawanie się małżonków związane jest ze zmaganiem, a czasem także z cierpieniem. Jeśli trudności i cierpienia przyjmie się w duchu wiary, mają one zbawczy charakter i łącząc się z cierpieniem Chrystusa, paradoksalnie przyczyniają się do małżeńskiego i rodzinnego dobra.

Tak rozumiane małżeństwo jest Bożą łaską (…) Dlatego tak konieczna jest wspólna modlitwa małżonków za siebie nawzajem, a potem modlitwa rodziców za dzieci razem z nimi po to, aby łaska otrzymana w momencie zawarcia związku małżeńskiego ciągle trwała – podkreślał ks. abp Marek Jędraszewski.

Kończąc homilię, metropolita krakowski zwrócił uwagę na dziecko – owoc małżeńskiej miłości. Przypomniał o tym, że dzieci trzeba przyjmować i błogosławić, ponieważ one uczą nas ufności, radości życia i naturalnego zwracania się w Bożym kierunku.

W roku 2018 przypada pięćdziesiąta rocznica ogłoszenia przez bł. papieża Pawła VI encykliki „Humanae Vitae” , a także jubileusz 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W związku z tym faktem Wydział Duszpasterstwa Rodzin we współpracy ze Wspólnotami i Stowarzyszeniami zaangażowanymi w posługę małżeństwom i rodzinom w archidiecezji krakowskiej, wyszedł z inicjatywą wspólnego świętowania tych wydarzeń. W tym celu zaplanowano osiem spotkań narzeczonych i małżonków we wszystkich rejonach archidiecezji. Podjęte inicjatywy zostały objęte hasłem: „Małżeństwo – projekt na całe życie”.

Joanna Folfasińska, archidiecezja krakowska/RIRM

drukuj