fot. Nasz Dziennik / Marek Borawski

Ks. kard. Müller prezentuje kolejny tom dzieł Josepha Ratzingera

W Rezydencji Metropolitów Warszawskich został zaprezentowany kolejny tom z szesnastotomowej serii „Opera Omnia” Josepha Ratzingera pod nazwą „Lud i Dom Boży w nauce świętego Augustyna o Kościele”.

Jak mówi ks. kard. Gerhard Ludwig Mueller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary – „Opera Omnia”, to uniwersalna myśl i wszechstronny dorobek filozoficzno-teologiczny Josepha Ratzingera. Jest to myśl humanistyczna, antropologiczna i personalistyczna.

Ks. kard. Gerhard Ludwig Mueller odniósł się także do praw naturalnych człowieka, w które próbuje się ingerować. Wtedy – jak zaznacza Ksiądz Kardynał – mamy do czynienia z totalitaryzmem.

– Państwo nie może również przyznawać prawa człowieka oraz je kwestionować, ponieważ one zostały dane człowiekowi naturalnie. Człowiek ma naturalne prawo do swojej egzystencji, do cielesnego nienaruszenia, do tego, że może zawrzeć małżeństwo oraz ma prawo do wychowywania własnych dzieci bez osób ingerujących, a które stoją przeciwko obrazowi rodzicielstwa. Z tego powodu jest teraz w Europie aktualne to, że państwo określa siebie jasno, jako sługa ludzi a nie totalitarnie, równoległe z góry, jak to było w totalitarnym zrozumieniu stanu XIX i XX wieku, oraz nie manipuluje człowiekiem – mówi ks. kard. Gerhard Ludwig Mueller.

W obecnym roku mija 1660 lat od narodzin św. Augustyna jednego z największych myślicieli w historii chrześcijaństwa. Mimo upływu tylu wieków święty Augustyn ma nam wiele do powiedzenia. I to w publikacji „ Lud i Dom Boży w nauce świętego Augustyna o Kościele”, chce nam przekazać Joseph Ratzinger, na którego pontyfikat ten święty wpłynął – mówi ksiądz biskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

– Widzieliśmy w ramach jego pontyfikatu, że niemal wszystkie swoje przemówienia czy teksty, jeżeli nie było tam bezpośrednich cytatów do świętego Augustyna, to było jego główne przesłanie, choćby jego pierwsza Encyklika „Bóg jest miłością” – mówi ks. bp Stanisław Budzik.

W spotkaniu ze św. Augustynem, Joseph Ratzinger zawdzięcza niezwykłą głębię, którą widać w prezentowanych kolejnych tomach jego dzieł. W tej publikacji jak podkreśla ks. prof. Krzysztof Góźdź, Joseph Ratzinger na nowo przybliżył nam pojęcie Kościoła.

– Oczywiście mamy wiele określeń Kościoła, ale nie możemy Kościoła zawężać tylko do Ludu Bożego, bo odnosimy to w większości i zawsze do Starego Testamentu, a my stajemy się tym nowym Ludem Bożym poprzez Chrystusa, w Chrystusie i z Duchem Świętym. To nowe odkrycie św. Augustyna daje teologii jakieś nowe wejście w rozważania pod każdym względem w szczególności eklezjologiczne i chrystologiczne – mówi ks. prof. Krzysztof Góźdź.

„Lud i Dom Boży w nauce świętego Augustyna o Kościele” jest pierwszym z zaplanowanych 16 tomów „Opera Omnia” Josepha Ratzingera, stanowiących przekład oryginalnej niemieckiej edycji wydawnictwa Herder. Każdy tom Benedykta XVI zwłaszcza ten o Augustynie – jak zauważa profesor Marzena Górecka, współredaktor całej serii, może być czytany nie tylko przez naukowców.

– Papież za każdym razem bardzo dba o czytelnika i swoje teoretyczne, czasem zawiłe wywody naukowe, przerywa pięknymi objaśniającymi obrazami, powtórzeniami, pytaniami i ma się właśnie wrażenie, że czyni to z troski o czytelnika i o to, by był on zrozumiały – mówi prof. Marzena Górecka.

Całość „Opera Omnia” liczy 16 tomów. Redaktorem wzorcowej edycji niemieckiej jest ks. kard. Gerhard Ludwig Mueller prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

RIRM

 

drukuj