Ks. bp Roman Pindel ordynariuszem bielsko-żywieckim

W bielskiej katedrze odbyły się uroczystości przyjęcia sakry biskupiej i ingresu nowego ordynariusza diecezji 55-letniego ks. prałata Romana Pindla. Dotychczasowemu rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie sakry udzielił metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz. Współkonstruktorami byli nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore i administrator apostolski diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy.

Uroczystości transmitowało Radio Maryja i TV Trwam.

Na uroczystości przybyło około 30 arcybiskupów i biskupów z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Rumunii, w tym m.in. prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk; metropolita katowicki, ks. abp Wiktor Skworc; metropolita częstochowski, ks. abp Wacław Depo; biskup warszawsko-praski, ks. abp Henryk Hoser; biskup polowy Józef Guzdek; metropolita lwowski obrządku łacińskiego, ks. abp Mieczysław Mokrzycki; biskup ostrawsko-opawski, ks. bp Lobkowicz z Czech; ks. biskup Żyliński, ks Tomasz Galis ze Słowacji oraz biskup rumuńskiej diecezji Iasi Petru Ghergel oraz sufragan tej diecezji ks. bp Aurel Perca.

Z katolikami modlił się zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. bp Paweł Anweiler oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji oświatowych z całej diecezji bielsko-żywieckiej. W uroczystościach udział wzięła najbliższa rodzina nowego biskupa – mama, siostra i brat oraz delegacja z rodzinnych Wadowic.

Na początku liturgii wspominając minione lata odchodzący na emeryturę ks. bp Tadeusz Rakoczy podkreślił, że 20 letni czas jego pasterzowania był okresem budowania struktur diecezji i koniecznej infrastruktury kościelnej. Wymienił także najważniejsze wydarzenia z życia diecezji bielsko-żywieckiej, m.in.: pielgrzymkę bł. Jana Pawła II z 1995 roku, czy wizytę papieża Benedykta XVI w Auschwitz w 2006 roku.

Ks. bp Tadeusz Rakoczy życzył nowemu biskupowi, by na jego drogach zawsze towarzyszyła mu odczuwalna obecność, bliskość i moc Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana.

Nastąpiło odczytanie papieskiej bulli, a kandydat na biskupa publiczne wyraził swą wolę do przyjęcia święceń.

W homilii metropolita krakowski podkreślił, że dzisiejsza uroczystość to ważny moment dla młodego Kościoła bielsko-żywieckiego, gdyż po 20 latach służby odchodzi na zasłużony odpoczynek pierwszy pasterz diecezji, ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. Mówiąc o sylwetce nowego bielsko-żywieckiego księdza biskupa Romana Pindla, metropolita przypomniał, że wywodzi się z wadowickiej parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, z tej samej, do której należał Karol Wojtyła.

Odwołując się do dewizy biskupiej nowego pasterza diecezji, ksiądz kardynał zaapelował, by „pomagał wszystkim trzymać się mocno Słowa Życia”.

Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych, konsekratorzy odmówili modlitwę konsekracyjną nad leżącym krzyżem biskupem nominatem i nałożyli ręce na jego głowę. Nad głową otrzymującego sakrę trzymano otwartą księgę Pisma Świętego – jako znak Ducha Świętego, który zstępuje na biskupa. Podczas obrzędów dopełniających konsekracji biskupiej nastąpiło namaszczenie krzyżmem świętym i przekazanie księgi Ewangelii, insygniów biskupich – mitry, pastorału i pierścienia.

W ramach liturgii nastąpił także ingres biskupa, którego najważniejszym elementem było złożenie tzw. homagium, czyli hołdu posłuszeństwa. Homagium złożył najpierw ksiądz biskup pomocniczy Piotr Greger, a potem przedstawiciele duchownych, zakonnicy, zakonnice, reprezentanci świata nauki, ruchów i stowarzyszeń, dzieci i młodzież. Nowo wyświęcony ksiądz biskup Pindel po raz pierwszy zasiadł na katedrze – miejscu, z którego przewodniczył dalszej części liturgii.

Na zakończenie nowy ordynariusz bielsko-żywiecki ksiądz biskup Pindel udzielił wiernym swego pierwszego biskupiego błogosławieństwa. Ks. bp Pindel podziękował wszystkim za uczestnictwo w liturgii. Wypowiedział słowa wdzięczności pod adresem konsekratorów i duchownych zaangażowanych w przygotowanie uroczystej liturgii. Podkreślił, że słowa swej dewizy biskupiej, zawierającej apel, by trzymać się Słowa Życie, pragnie odnieść do siebie, i tych, którzy tworzą diecezję.

Kanoniczne objęcie diecezji przez ordynariusza nastąpi 7 stycznia w gmachu Kurii diecezjalnej. W obecności siedmioosobowego kolegium konsultorów nowy ordynariusz okaże pismo nominacyjne, na mocy którego papież Franciszek powierzył mu urząd biskupa. Po stwierdzeniu jego autentyczności pod specjalnym protokołem, swe podpisy złożą nowy biskup, przechodzący na emeryturę ks. bp Tadeusz Rakoczy oraz konsultorzy. Od tego momentu nowy ordynariusz obejmie w diecezji bielsko-żywieckiej pełnię władzy.

Święcenia biskupie ks. Pindla, mianowanego przez papieża Franciszka nowym biskupem bielsko-żywieckim, były drugimi w historii XV-wiecznej bielskiej katedry, całego miasta i powstałej w 1992 roku diecezji. Był to także pierwszy ingres w dziejach tej jednostki administracyjnej Kościoła. Oprócz przyjęcia sakry biskupiej przez ks. bpa Gregera 27 listopada 2011 roku, na terenie obejmującym obecną diecezję bielsko-żywiecką odbyły się wcześniej tylko jedne święcenia biskupie. 30 września 1883 roku w Cieszynie konsekrowany został pierwszy biskup sufragan cieszyńskiej części diecezji wrocławskiej, Franciszek Śniegoń.

16 listopada 2013 roku papież Franciszek przyjął rezygnację z urzędu księdza biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego. Jednocześnie mianował jego następcą ks. prał. Romana Pindla, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Nowy ordynariusz hasłem swojej posługi pasterskiej uczynił słowa: „Verbum Vitae continentes” (Trzymajcie się mocno Słowa Życia) z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2, 16).

Herb biskupi zawiera czerwony Krzyż Jerozolimski, z widniejącą na nim otwartą księgą Pisma Świętego z widocznymi literami A i Ω, umieszczony na niebieskim polu. Znak Krzyża Jerozolimskiego wskazuje na Święte Miasto, miejsce uświęcone spełnieniem Bożej obietnicy zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa, będącego początkiem i końcem wszystkiego – Alfą i Omegą. W Jerozolimie znajduje się także Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Chrystus ustanowił Eucharystię oraz żarliwie modlił się, aby byli jedno – ut unum sint (por. J 17, 11), co z mocą przypomniał na beskidzkiej ziemi bł. Jan Paweł II, nawiedzając diecezję bielsko-żywiecką 22 maja 1995 r. Niebieski kolor pola tarczy herbowej ma implikacje maryjne. W ten sposób nowy biskup bielsko-żywiecki wskazuje na datę otrzymania nominacji biskupiej – 16 listopada, kiedy w kalendarzu liturgicznym wspominana jest Matka Boska Ostrobramska.

Ks. bp Roman Pindel ma 55 lat. Jest cenionym biblistą i pedagogiem. Do czasu biskupiej nominacji był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Urodził się 18 listopada 1958 roku w Oświęcimiu. Pochodzi z Wadowic. W 1990 roku obronił doktorat z zakresu biblistyki. W 2001 r. habilitował się na podstawie analizy literacko-retorycznej listu św. Pawła do Galatów.

Ks. Pindel jest profesorem biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu.

Od 2004 r. był ojcem duchownym krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a w 2011 r. został jego rektorem. Był duszpasterzem i koordynatorem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej oraz delegatem biskupa ds. nowych ruchów religijnych.

 

diecezja.bielsko.pl/RIRM

drukuj