Anioł Pański z Papieżem: w Jezusie Boża miłość

Uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje moment spotkania Boga schodzącego ku ludzkości z człowiekiem, który Go poszukuje. Zwrócił na to uwagę Papież podczas południowego spotkania z wiernymi, przypominając zarazem wspaniały komentarz swego poprzednika z książki o dzieciństwie Jezusa.

Rozważanie papieża Franciszka przed modlitwą Anioł Pański skupiło się na tajemnicy ukazania się wcielonego Boga światu w osobie Jezusa. Jest to kulminacyjny moment owego dwoistego ruchu: Boga ku człowiekowi i człowieka ku Bogu. „Ów dwoisty ruch jest powodowany wzajemnym przyciąganiem.” – mówił Papież.

– Co pociąga Boga do nas? Jest to Jego miłość ku nam: jesteśmy Jego dziećmi, On nas kocha, chce wyzwolić nas od zła, od chorób, od śmierci i zaprowadzić nas do swego domu, do swego Królestwa. «Bóg jedynie z łaski pociąga nas ku sobie, by nas ze sobą zjednoczyć» (Evangelii gaudium, 112). I także z naszej strony jest miłość, pragnienie: pociąga nas zawsze dobro, prawda, życie, szczęście, piękno… To wszystko nas pociąga. Jezus jest punktem spotkania tego wzajemnego przyciągania i tego dwoistego ruchu. Jest Bogiem i człowiekiem. Ale od kogo pochodzi inicjatywa? Zawsze od Boga! Miłość Boga jest zawsze pierwotniejsza od naszej! On na nas czeka, On nas zaprasza i zawsze pierwszy wychodzi z inicjatywą – powiedział Ojciec Święty.

Jak zauważył papież Franciszek, Mędrcy nie pojęliby znaku narodzin Chrystusa, gdyby nie zobaczyli gwiazdy. Jej światło pozwoliło im wyruszyć w drogę i również dla nas jest znakiem, że Bóg swoim światłem, prawdą i pięknem nas poprzedza. W Jezusie objawił nam swoją miłość.

„Kościół znajduje się całkowicie wewnątrz tego ruchu Boga ku światu: jego radością jest Ewangelia, odzwierciedlanie światła Chrystusa – kontynuował Ojciec Święty.

– Kościół jest ludem tych, którzy doświadczyli tego przyciągania i noszą je w sobie, w sercu i w życiu. Chciałbym szczerze powiedzieć tym, którzy czują się daleko od Boga i od Kościoła, chciałbym z całym szacunkiem powiedzieć tym, którzy się lękają i są obojętni: Pan wzywa również ciebie, wzywa byś stanowił część Jego ludu, i czyni to z wielkim szacunkiem i miłością! (por. Evangelii gaudium, 113). Pan cię wzywa, szuka i oczekuje. Pan nie uprawia prozelityzmu, lecz daje miłość i ta miłość cię szuka i czeka na ciebie, który w tej chwili nie wierzysz bądź stoisz daleko. To jest Boża miłość. Prośmy Boga o radość ewangelizowania dla całego Kościoła, «posłanego przez Chrystusa celem objawiania i udzielania miłości Bożej wszystkim ludziom i narodom» (Ad gentes, 10). Niech Maryja Panna pomaga nam wszystkim być uczniami i misjonarzami, małymi gwiazdami, które odbijają Jego światło”.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Papież pozdrowił chrześcijan wschodnich, którzy jutro obchodzą Boże Narodzenie. Życzył im pokoju oraz umocnienia w wierze, nadziei i miłości, a także pocieszenia tym wspólnotom, które są poddane próbom.

Papież Franciszek przypomniał także o Misyjnym Dniu Dzieci obchodzonym dzisiaj w Kościele. Pozdrowił uczestników licznych inicjatyw solidarności młodych z rówieśnikami w dalekich krajach

Radio Watykańskie/RIRM

drukuj