fot. Archidiecezja Krakowska Biuro Prasowe

Ks. abp M. Jędraszewski do górników: Walczcie o swój smak, o swoją tożsamość

Trwajcie, by ocalić siebie w perspektywie życia, które Pan Bóg daje nam tutaj i w perspektywie wieczności. Trwajcie w tym pragnieniu, aby nie zatracić nic z tego, co najbardziej szlachetne i piękne, o czym Chrystus mówił w swojej Ewangelii. Umacniajcie swoją życiodajną więź z Nim poprzez otwartość swoich serc na Jego Słowo i Jego mądrość  – mówił ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, w czasie Mszy świętej sprawowanej w kaplicy kopalni soli w Wieliczce w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Barbary – patronki górników.

Na początku homilii ksiądz arcybiskup, odwołując się do odczytywanej Ewangelii, zwrócił uwagę, że istota różnicy między człowiekiem roztropnym a nierozsądnym polega na tym, czy ktoś wprowadza naukę Chrystusa w swoje życie. Metropolita krakowski zaakcentował, że można wskazać na trzy zasadnicze postawy ludzi, którzy słuchają Słowa Bożego.

Pierwsza grupa to ci, którzy znają Ewangelię, ale uważają, że zawarte w niej nauki są nieprawdziwe, wątpliwe i nieodpowiadające naszym czasom oraz odległe od tego, czym żyje współczesny człowiek. Z tego powodu są niegodne uwagi, aby wcielać je w życie. Są też słuchacze zauroczeni słowami Jezusa, którzy uznają je za mądre i prawdziwe, ale z kolei brakuje im wewnętrznych sił, by pójść za nauką Chrystusa. Ostatnia grupa to ludzie, którzy mają w sobie odwagę, by za Chrystusem pójść. Mają oni moc ducha, która pozwala im zrezygnować z wszystkiego, by być Jego uczniem.

fot. Archidiecezja Krakowska Biuro Prasowe

– Budowanie swojego życia na skale, którą jest Chrystus, to budowanie czegoś co jest tak trwałe, że przekracza granice czasu. To budowanie swojego związania z Chrystusem, które będzie trwało przez całą wieczność – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

Duchowny podkreślił, że człowiek, który idzie za Chrystusem, jest tym, który słucha Jego słów i wprowadza je w czyn pomimo różnych trudności i wyzwań.

Kapłan oznajmił jednak, że ta moc ducha człowieczego i chęć pójścia za Chrystusem nie zawsze może być w pełni realizowana ze względu na ludzką słabość. Pan Jezus dramat człowieka, który chce wprowadzać Ewangelię w życie, ale doświadcza swojej słabości, wyraził w obrazie soli, która traci swój smak.

– Mieć w sobie sól, nie utracić smaku, zmagać się o to, by utrzymać i pogłębiać swoją chrześcijańską tożsamość. To zadanie, które Chrystus wyraźnie stawia przed uczniami – walczyć o swój smak, o swoją tożsamość – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

fot. Archidiecezja Krakowska Biuro Prasowe

Metropolita krakowski wskazał, że te dwa obrazy – budowania życia na skale i troski o to, aby nie utracić smaku – są szczególnie wymowne w kopalni soli, gdzie można powiedzieć, że tą skałą, na której się buduje, jest sól. Z jednej strony ma to sens ekonomiczny, bo król Kazimierz Wielki zbudował trwałe fundamenty dochodów państwa na soli wydobywanej w Wieliczce i Bochni, ale ten obraz ma też sens duchowy – budować swoje życie na skale, którą jest prawdziwa Chrystusowa mądrość, symbolizowana przez sól.

Ksiądz arcybiskup podkreślił, że przykładem człowieka, który swoje życie zbudował na skale, którą jest Chrystus, była św. Barbara.

– Słuchała słów Chrystusa, a Ewangelię uznała za prawdę prowadzącą do pełni życia. Trwała w Chrystusie i w Jego nauce – mimo trudności i prześladowań. Dzięki swemu trwaniu przy Chrystusie i w Chrystusie nigdy nie utraciła swego „smaku” – mówił ks. abp Marek Jędraszewski, dodając, że św. Barbara była heroicznym świadkiem Chrystusa wobec świata, a świat nie zdołał jej podeptać.

Św. Barbara została zapamiętana przez kolejne pokolenia chrześcijan i do dziś jest czczona jako patronka górników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, więźniów; tych wszystkich, którzy polecali się jej, gdy chcieli sobie uprosić u Pana Boga szczęśliwą śmierć.

Metropolita krakowski zauważył, że przykład wierności Chrystusowej Ewangelii w życiu św. Barbary jest szczególnie aktualny dziś w XXI wieku, gdy wielu ludzi chce budować swoje życie na porywie emocji, bez myślenia o przyszłości, bez odpowiedzialności za siebie i innych; gdy wielu ludzi tak łatwo chce odejść od Chrystusa i zaprzeczyć swojej tożsamości kształtowanej od momentu chrztu świętego.

– Jak wielu chrześcijan traci swój smak… Nie mają ani odwagi, ani chęci, by trwać i by czerpać z tej mocy, którą daje Chrystus przez swoje Słowo i Najświętszą Eucharystię – mówił duchowny.

– Trwajcie, by ocalić siebie w perspektywie życia, które Pan Bóg daje nam tutaj i w perspektywie wieczności. Trwajcie w tym pragnieniu, aby nie zatracić nic z tego, co najbardziej szlachetne i piękne, o czym Chrystus mówił w swojej Ewangelii. Umacniajcie swoją życiodajną więź z Nim poprzez otwartość swoich serc na Jego Słowo i Jego mądrość – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski do górników, życząc im radosnego oczekiwania Bożego Narodzenia.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej/radiomaryja.pl

drukuj