fot. episkopat.pl

Ks. abp Gądecki w 15. rocznicę ingresu do katedry poznańskiej: współczesny świat woła o zbawienie

„Dziękuję Bogu wszechmogącemu, który powołuje człowieka do zadań, które go przekraczają, i który pokazuje, że można je z Bożą pomocą wykonywać. Wiara w Zmartwychwstałego jest tym, co nas prowadzi” – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki w czwartek 20 kwietnia podczas Mszy św. celebrowanej w katedrze poznańskiej z okazji 15. rocznicy swego ingresu do katedry w Poznaniu.

Na początku Eucharystii ks. bp Grzegorz Balcerek przypomniał, że piętnaście lat temu ingres ks. abp. Gądeckiego odbył się 20 kwietnia, w sobotę przed Niedzielą Dobrego Pasterza.

„Jest dla nas Ksiądz Arcybiskup darem Chrystusa, Dobrego Pasterza, darem, który zobowiązuje” – zaznaczył biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Zauważył, że posłudze ks. abp. Gądeckiego towarzyszy pastorał Dobrego Pasterza, którego wcześniej używał pasterz archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej, sługa Boży ks. kard. August Hlond, prymas Polski.

W homilii senior archidiecezji poznańskiej ks. bp Zdzisław Fortuniak zwrócił uwagę na niezmienne zadanie uczniów Chrystusa, którym jest dawanie świadectwa, by każdy człowiek mógł spotkać Zmartwychwstałego. Podejmują je oni niezależnie od zmieniających się czasów, warunków i okoliczności.

„Zadaniem Kościoła czasów Piotra i Pawła, Mieszka i Dąbrówki, bp. Jordana na ziemi piastowskiej, Kościoła poznańskiego tak dawniej, jak i dziś jest pomagać, by Chrystus – wczoraj i dziś ten sam – mógł iść z każdym człowiekiem”  – zauważył ks. bp Fortuniak.

Zaznaczył, że przed 15 laty, 20 kwietnia 2002 r., rozpoczynał się nowy etap w posłudze Kościoła poznańskiego. Bp senior przywołał słowa z homilii ks. abp. Gądeckiego, wygłoszonej w dniu ingresu. Metropolita poznański nakreślił wówczas program duszpasterski Kościoła poznańskiego na najbliższe lata. „Programem tym jest wszechstronny rozwój człowieka, wspólnoty ludzkiej, kultury i wiary” – mówił ks. abp Gądecki.

Bp senior Fortuniak zwrócił uwagę na ofiarną pracę abp. Gądeckiego i jego zaangażowanie na rzecz archidiecezji.

„Wiedział, że potrzeba nam bardzo zdrowej nauki i wprowadzania w głębię Ewangelii, wiele sił oddał i oddaje pasterskiemu nauczaniu” – stwierdził kaznodzieja. Zauważył, że ks. abp. Gądecki, idąc śladami Apostołów, buduje jedność wśród kapłanów. Wyświęcił i posłał na służbę archidiecezji ponad 200 kapłanów, co stanowi więcej niż 1/4 pracujących w archidiecezji księży.

Kaznodzieja przypomniał też, że niemal na samym początku swego pasterzowania w archidiecezji poznańskiej ks. abp Gądecki zwołał synod, który przyniósł wiele dokumentów, uczył dialogu i odpowiedzialności za Kościół.

„Dzisiaj obejmujemy wdzięcznym spojrzeniem drogę, jaką dotąd przebyła archidiecezja ze swoim pasterzem i powtarzamy za liturgią: „jak jest przedziwne imię Twoje, Panie” – powiedział kaznodzieja.

Ks. abp Gądecki na zakończenie Eucharystii podziękował za wsparcie, posługę i obecność biskupom pomocniczym archidiecezji poznańskiej, kapłanom oraz wiernym świeckim.

„Dziękuję Bogu wszechmogącemu, który powołuje człowieka do zadań, które go przekraczają, i który pokazuje, że można je z Bożą pomocą wykonywać. Wiara w Zmartwychwstałego jest tym, co nas prowadzi. Dziękuję wszystkim, którzy stanowią archidiecezję poznańską, ale najpierw Panu Bogu, bo jak powiedział dziś Paweł Apostoł nie własną mocą ani naszą pobożnością stają ludzie na nogi” – powiedział metropolita poznański.

„Pan Bóg, który towarzyszy człowiekowi, daje to, co sami z siebie nie jesteśmy w stanie wykrzesać, co przekracza nasze możliwości, z drugiej strony my możemy prosić o to i dla ludu Bożego łaski wyjednywać” – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Metropolita poznański zaznaczył, że współczesny świat woła o zbawienie,

„Podobnie jak człowiek chory woła, że chciałby być zdrowy, tak i ten świat, który jest schorowany, potrzebuje umocnienia i Lekarza dusz naszych, czyli Jezusa Chrystusa” – zakończył ordynariusz poznański.

Ks. abp Stanisław Gądecki przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego w 1973 r., a sakrę biskupią z rąk ks. kard. Józefa Glempa w 1992 r. w katedrze gnieźnieńskiej. W 2002 r. został mianowany przez Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą poznańskim. Ingres do poznańskiej katedry odbył 20 kwietnia 2002 r. Od 2014 r. jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Episkopat.pl/RIRM

drukuj