Ks. abp Depo: Ktoś, kto dzisiaj oddziela wiarę jako ciemnogród, oszukuje ludzi i prowadzi donikąd

U podstaw prawdy – tej rozumowej, jak i życiowej – jest sam Bóg, twórca rozumu i wiary. Dlatego między rozumem i wiarą – o czym przypominał nam w swojej encyklice św. Jan Paweł II – nie ma sprzeczności. One się wzajemnie uzupełniają. Są komplementarne. Ktoś, kto dzisiaj oddziela wiarę jako ciemnogród, oszukuje ludzi i prowadzi donikąd – powiedział w homilii wygłoszonej podczas pielgrzymki do studentów i wykładowców WSKSiM na Jasnej Górze metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. 

Pierwszym zadaniem człowieka jest szukanie Jezusa Chrystusa jako naszej drogi, prawdy i życia – mówił w homilii ks. abp Wacław Depo.

Nie zgłębiamy prawdy sami, ale we wspólnocie osób; rodzinnych, społecznych czy kościelnych. Jedną z podstawowych prawd o człowieku jest jego otwarcie na innych i relacja wobec innych. Najpierw wobec Boga, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, a następnie wobec drugiego człowieka – wskazał.

W rzeczywistości świata, w jakim przyszło nam żyć, doświadczamy bardzo mocno pokusy indywidualizmu i samowystarczalności – dodał duchowny.

Ta pokusa prowadzi bardzo często do tworzenia świata iluzji, by w sobie samym widzieć sens życia i nie szukać go poza sobą. Z perspektywy wiary chrześcijańskiej ta pokusa będzie również pokusą samozbawienia. Tutaj gubi się już personalny wymiar prawdy. Dlatego musimy mieć świadomość, aby w dążeniu do coraz pełniejszej prawdy nie zamykać się na wspólnotę z innymi, bo wówczas zamykamy się na sprawę bardzo istotną – miłość. Miłość z jednej strony jest obdarowaniem, a z drugiej zadaniem, aby na nią odpowiedzieć. Dlatego „miłuj Boga” jest ściśle powiązane z „miłuj bliźniego, jak siebie samego” – podkreślił metropolita częstochowski.

Kolejną pokusą we współczesnej wizji człowieka jest stawianie go w miejscu Stwórcy – powiedział ks. abp Depo.

Człowiek wtedy siebie samego czyni twórcą prawdy. (…) Dopiero kiedy człowiek przyjmie wezwanie do rozpoznania prawdy, dojdzie do poznania i zrozumie, gdzie jest źródło prawdy. Przecież u podstaw prawdy – tej rozumowej, jak i życiowej – jest sam Bóg, twórca rozumu i wiary. Dlatego między rozumem i wiarą – o czym przypominał nam w swojej encyklice św. Jan Paweł II – nie ma sprzeczności. One się wzajemnie uzupełniają. Są komplementarne. Ktoś, kto dzisiaj oddziela wiarę jako ciemnogród, oszukuje ludzi i prowadzi donikąd – mówił w homilii metropolita częstochowski.

 

RIRM

drukuj