fot. Monika Bilska

WSKSiM otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych – „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II”

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od semestru letniego w roku akademickim 2019/20 otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych „Dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II”. Jak podkreśla uczelnia, studia te mają na celu merytoryczne przedstawienie głównych treści nauczania Jana Pawła Wielkiego w celu ich aplikacji do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka.

Studia z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II” mają pomóc słuchaczom wzbudzenie własnej, zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwość podejmowania w sposób kompetentny myśli Papieża Polaka i wdrażania jej w życie.

Jak podkreśla o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja, któż z nas nie cieszy się, że nasza Ojczyzna wydała na świat wielkiego świętego, którym jest Jan Paweł II.

To wielki święty, Polak, myśliciel, teolog, wielka osobowość. Zapraszamy do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na studia podyplomowe z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II”. Studia te będą trwały dwa semestry – akcentuje założyciel WSKSiM w Toruniu.

Na pierwszy semestr studiów podyplomowych z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II” uczelnia proponuje następujące przedmioty:

– Kairologia Jana Pawła II

– Polskie znaki czasu – kontekst historyczny i polityczny pontyfikatu

– Bóg Jana Pawła II

– Kościół z Eucharystii

– Kościół w dialogu

– Maryja Matka Odkupiciela

– Personalizm etyczny – osoba i czyn

– Miłość i odpowiedzialność

– Małżeństwo i rodzina

– Młodzież

– Analiza tekstów

Drugi semestr nauki to propozycja następujących zajęć:

– Ludzie chorzy i cierpiący

– Ewangelia życia (bioetyka)

– Naród i państwo

– Kościół a polityka

– Media

– Język i słowo

– Kultura

– Praca i gospodarka

– Europa ducha

– Mistyka Jana Pawła II

W najbliższym czasie WSKSiM przedstawi więcej informacji, m.in. na jakich warunkach i kto może brać udział w studiach z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II”.

radiomaryja.pl/TV Trwam News  

drukuj