fot. kul.pl

„Konkordaty polskie. Historia i teraźniejszość” – nowa publikacja Towarzystwa Naukowego KUL

Jak na przestrzeni wieków wyglądało uregulowanie relacji między państwem polskim a Kościołem Katolickim? – ten temat całościowo został ujęty w nowej publikacji wydanej przez Towarzystwo Naukowe KUL.  

Publikacja „Konkordaty polskie. Historia i teraźniejszość” to praca zbiorowa pod redakcją ks. prof. Józefa Krukowskiego. Celem książki jest całościowe ujęcie tematyki w aspekcie historycznym i współczesnym. Publikacja została zaprezentowana dziś w siedzibie KEP.

Książka składa się z rozdziału wprowadzającego oraz dwóch części, z których pierwsza jest poświęcona historii, a druga teraźniejszości.

Ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, zaznacza, że tytuł wpisuje się w przypadające w obecnym czasie ważne dla naszego kraju rocznice.

– Cieszę się, że właśnie w tym roku, tak wyjątkowym, jakim jest rok 2018 i 2019, ta publikacja ujrzała światło dzienne i wielu naukowców wykorzysta tę pracę w swojej pracy naukowej, jak i wielu zainteresowanych relacją Kościół-państwo wiele na niej skorzysta. Ten wyjątkowy rok jest rokiem stulecia nawiązania relacji między Polską a Stolicą Apostolską – podkreśla ks. bp Artur Miziński.

Konkordat to dwustronna umowa zawierana między Stolicą Apostolską a najwyższymi organami państwa, która rodzi skutki prawne dla obu stron i reguluje wzajemne stosunki.

Obecnie nasz kraj obowiązuje konkordat zawarty z Watykanem w 1993 roku.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj