fot. Joanna Adamik

Kalwaria Zebrzydowska: peregrynacja relikwii św. Bernarda ze Sieny

„Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham”. Dopomóż mojej słabości, pomnóż moją wiarę, umocnij miłość, abym był Tobie wierny aż do końca – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. na rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Bernardyna ze Sieny w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Księdza arcybiskupa przywitał kustosz, o. Konrad Cholewa OFM, który przypomniał, że św. Bernardyn przyczynił się do odnowy zakonu franciszkańskiego.

Dziś św. Bernardyn ze Sieny w swoich relikwiach staje na kalwaryjskiej górze. My, za jego przyczyną, będziemy modlić się do dobrego Boga o odnowę ducha w naszej wspólnocie i archidiecezji – mówił.

W homilii, metropolita krakowski nawiązał do trzykrotnego pytania o miłość, jakie Jezus zadał Piotrowi po zmartwychwstaniu.

Kiedy Piotr wyznaje, że kocha, słyszy wezwanie, by pasł owce, Boże baranki, by był dobrym pasterzem i szedł za Chrystusem aż do końca – akcentował.

Po zesłaniu Ducha Świętego, Piotr przestał się bać, wyszedł przed Wieczernik i mimo zakazów ze strony arcykapłanów, głosił prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie.

Tak zaczynały się dzieje Kościoła, dzieje głoszenia Bożej miłości i dzieje zbawienia w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – podkreślał metropolita krakowski.

Ksiądz arcybiskup przypomniał postać św. Franciszka, który płakał z powodu tego, że ludzie nie kochają Miłości – Jezusa Chrystusa. Założyciel Zakonu Braci Mniejszych przyczynił się do gruntownej odnowy Kościoła. Głosił konieczność przewartościowania swojego życia w imię Ewangelii i Miłości.

– Jego nauka porywała innych, zmuszała do refleksji i odbudowania tego, co groziło ruiną – świętego, apostolskiego i katolickiego Kościoła.

Kolejnym wielkim reformatorem Kościoła był św. Bernardyn, który również głosił konieczność odnowy franciszkańskiego ducha w swojej wspólnocie i w całym Kościele.

Św. Bernardyn obdarzony był nadzwyczajnym darem przepowiadania. Każde swoje wystąpienie publiczne zaczynał od wezwania, by na imię Jezusa uniżyło się każde człowiecze kolano – wskazywał ks. abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski zauważył, że peregrynacja relikwii św. Bernardyna do klasztorów i domów franciszkańskich jest zadaniem dla wszystkich, aby z całą powagą powrócić sercem do galilejskich wydarzeń i trzykrotnego pytania Jezusa o miłość: czy mnie kochasz więcej? Czy jesteś gotów pójść za mną, nawet tam, gdzie nie chcesz?

To bardzo ważne pytania, bo dzisiejszy świat czeka na czytelne świadectwo tego, czym w swojej istocie jest Kościół i czy jest on do końca wierny tej miłości, którą objawił nam swoją Paschą i zmartwychwstaniem Pan Jezus. Czy każdy z nas, klęcząc i adorując Jezusa, może z czystym sumieniem powiedzieć: Panie, kocham Cię? – pytał na zakończenie arcybiskup.

Święty Bernardyn urodził się nieopodal Sieny. Po wstąpieniu do Zakonu Braci Mniejszych, przemierzał  Włochy i nawoływał do nawrócenia. Jego szczególnym polem działalności było głoszenie kazań i propagowanie kultu Najświętszego Imienia Jezus. W ikonografii przedstawiany jest z monogramem IHS, który unosił podczas głoszenia kazań. Zmarł w Aquilii 20 maja 1444 roku.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska/RIRM

drukuj