Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. bp. Antoniego Długosza 

Ks. bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej obchodzi dziś 50lecie kapłaństwa. Z tej okazji w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze sprawowana będzie Msza św. w intencji jubilata, przyjaciela dzieci.

W kaplicy różańcowej zaplanowano pokaz filmu pt. „Servire”, czyli „Służyć” poświęconego życiu i działalności biskupa. Tytuł filmu nawiązuje do dewizy, jaką ks. bp Antoni Długosz przyjął jako biskup.

Ks. bp Antoni Długosz jest znany szczególnie dzieciom m.in., z przeznaczonych dla nich programów telewizyjnych oraz ze spotkań Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci.

Także jutro na Jasnej Górze podczas XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki PKRD ks. bp Antoni Długosz będzie przewodniczył Mszy św. W programie spotkania pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” zaplanowano także koncert jubilata.

Transmisja rozpocznie się jutro o godz. 12.30 w Radiu Maryja i TV Trwam.

W  KEP ks. bp Antoni Długosz pełni funkcję delegata ds. Ruchu „Wiara i Światło” oraz Stowarzyszenia „Arka”, a także delegata ds. Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie.

RIRM

drukuj