Hiszpańscy biskupi zabrali głos ws. praw kobiety

O prawa kobiety upominają się hiszpańscy biskupi oraz katolickie organizacje pozarządowe. Niestety wciąż jest ona ofiarą nierówności  w wielu krajach świata.

„Kobieta była zawsze przekazicielką, nosicielką systemu wierzeń społeczeństwa, a przez to wielką wychowawczynią. Nic ważnego nie zapuści korzeni, jeśli wcześniej nie przejdzie przez kobietę, jeśli ona tego nie przyjmie” – pisze ks. abp Julián Barrio z Santiago de Composteli.

 Zachęca, aby z realizmem dostrzec przeszkody, które należy usunąć, by “kobieta była szanowana i ceniona w swojej godności”.

Ks. abp Barrio zalicza do nich m.in. większą stopę bezrobocia wśród młodych kobiet, trudności w dostępie do pracy i formacji oraz niemożliwość pogodzenia życia rodzinnego z pracą.

„Te trudności sprawiają, że kobieta ma mniej możliwości, aby pełnoprawnie zintegrować się ze społeczeństwem. Jest jeszcze wiele do zrobienia” – podkreśla abp Barrio.

Wielu z nich należy „podziękować za wysiłek, jaki włożyły i wciąż wkładają, aby bronić podstawowych praw społecznych, kulturalnych, ekonomicznych i politycznych kobiety” – pisze.

Z kolei jezuicka organizacja pozarządowa „Entreculturas” zwraca uwagę na dostęp kobiety do edukacji.

„W Burkina Faso zaledwie 27% dziewcząt z regionów wiejskich chodzi do szkoły”. Edukacja dziewcząt i kobiet jest “niezbywalnym prawem. Jest to kwestia sprawiedliwości. Bez edukacji pozbawia się je prawa do bycia obywatelkami, które mają głos w swoim społeczeństwie” – czytamy w oświadczeniu Entreculturas.

Także prestiżowa organizacja katolicka Manos Unidas apeluje o walkę z ubóstwem i nierównością, których ofiarami są miliony kobiet na świecie.

o.Marek Raczkiewicz CSsR, Maryt/ RIRM

drukuj