fot. Justyna Grzyb

„Głos Nienarodzonych” z Polski zabrzmi w Zambii

Fundacja „Życiu Tak” przekazuje do Zambii poświęcony dzwon „Głos Nienarodzonych”. Niech jego dźwięk niesie przesłanie o tym, że każde życie jest święte i nienaruszalne – powiedział w środę Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji generalnej. Przed jej rozpoczęciem poświęcił dzwon „Głos Nienarodzonych”. Podobne dzwony obecne są już w Polsce, na Ukrainie i w Ekwadorze.

„Co roku około 50 mln dzieci na całym świecie jest mordowanych w wyniku aborcji. Ten dzwon ma wołać, by nastąpiła refleksja i aby tych aborcji z roku na rok było coraz mniej” – podkreślił wiceprezes fundacji „Życiu Tak”, Bogdan Romaniuk.

Nawiązując do wojny na Ukrainie i innych konfliktów zbrojnych na świecie, Bogdan Romaniuk ocenił, że tzw. aborcja nosi znamiona zbrodni analogicznej do zbrodni wojennych przeciwko ludzkości.

To już czwarty dzwon będący inicjatywą fundacji „Życiu Tak” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ważą tonę i trafiają do nieprzypadkowych miejsc na świecie. Ich dźwięk za każdym razem po raz pierwszy rozbrzmiewa na watykańskim Placu św. Piotra poprzez symboliczne uderzenie papieża Franciszka. Do tej pory powstały dzwony dla Polski, Ukrainy, Ekwadoru i Zambii. Zainteresowanie dzwonami wyraziły również takie kraje jak Francja, Meksyk czy Nikaragua.

fot. Justyna Grzyb

„Myślę, że ten dzwon jest iskrą, która wypływa z Polski i rozszerza się na cały świat” – powiedział Bogdan Romaniuk.

Zaznaczył również, że poświęcenie dzwonu odbyło się niemal w przededniu Dnia Świętości Życia. Podkreślił, że troska o życie była bliska sercu św. Jana Pawła II, pomysłodawcy Dnia Świętości Życia, obchodzonego przez Kościół w Polsce w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca. Wyraziła się choćby w encyklice „Evangelium Vitae”.

„My, którzy wzrastaliśmy w dobie pontyfikatu Jana Pawła II, zgłębialiśmy jego przesłanie, śmiało możemy powiedzieć, że ten dzwon, ta iskra, która upomina się o życie poczęte, wypływa również z nauczania św. Jana Pawła II” – podkreślił wiceprezes.

W uroczystości poświęcenia dzwonu przy Auli Pawła VI oprócz delegacji fundacji „Życiu Tak”, wzięli udział ks. abp Lusaki Alick Banda oraz polski kapłan pracujący od ponad 30 lat w Zambii ks. Wojciech Łapczyński. Następnie dzwon trafi do katedry Dzieciątka Jezus w Lusace i odwiedzi wiele miejscowości w Zambii.

„Wierzymy, że symbol ten będzie niósł dalej przesłanie, że każde życie jest święte i nienaruszalne” – podkreślił Bogdan Romaniuk.

Najnowszy dzwon „Głos Nienarodzonych” stworzony został niezmiennie w przemyskiej pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego. Odlew dla Afryki posiada wyjątkowy symbol – pierścieni biskupich Zambii i Polski połączonych obrączką, upamiętniający spotkanie duchownych oraz napis „Znak duchowej więzi między Kościołem Rzymskokatolickim w Zambii i w Polsce. Warszawa, 17 maja 1970 r.”.

fot. Justyna Grzyb

Fundacja „Życiu Tak” ma siedzibę w Rzeszowie. Poprzez różnorodne inicjatywy i projekty aktywnie przypomina o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jedną z najważniejszych inicjatyw są właśnie dzwony „Głos Nienarodzonych”.

Family News Service

drukuj