Ojciec Święty: Na każdym kontynencie wspólnota chrześcijańska woła do Pana o dar powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego

Ojciec Święty Franciszek spotkał się w Watykanie z wiernymi na modlitwie Regina Coeli. W rozważaniach przed modlitwą Papież nawiązał do fragmentu Ewangelii mówiącym o więzi łączącej Pana z każdym z nas. W tym kontekście papież Franciszek zachęcił zgromadzonych do słuchania Chrystusa, poznawania Go coraz bardziej i pójścia za Nim. Ojciec Święty przypomniał ponadto, że Kościół obchodził w niedzielę Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXVII Światowy Dzień Chorego (11 lutego)

Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia – napisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu z okazji przypadającego 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, XXVII Światowego Dnia Chorego. Jego hasłem są słowa z Ewangelii św. Mateusza „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2017r.

Imigranci” niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”. Drodzy bracia i siostry! Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał” (Mk 9,37; Mt 18,5; Łk 9,48; J 13,20). Tymi słowami Ewangeliści przypominają wspólnocie chrześcijańskiej naukę Jezusa, która jest zarówno porywająca jak i zobowiązująca.