fot. Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ekspert: Bł. ks. kard. Stefan Wyszyński o Polsce nigdy nie mówił źle

Jak św. Jan Paweł II i bł. ks. kard. Stefan Wyszyński pojmowali patriotyzm? O tym rozmawiano podczas debaty zorganizowanej online 26 listopada, w której uczestniczyli Włodzimierz Rędzioch, watykanista, oraz Marian Piotr Romaniuk, historyk, ekspert w dziedzinie nauczania ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Debatę zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół KUL w ramach grantu Funduszu Patriotycznego.

Zarówno Jan Paweł II, jak i Stefan Wyszyński w swym nauczaniu kierowanym do Polaków na całym świecie mówili o patriotyzmie, odpowiedzialności i miłości do ojczyzny. Papież patriotyzm wiązał z miłością do narodów, szacunkiem dla kultury i tradycji. Sam był bardzo zakorzeniony w Polsce, a wyrazem jedności z nią były symboliczne gesty, najbardziej widoczne dla tysięcy Polaków. Jednym z nich było całowanie polskiej ziemi.

„Patriotyzm Jana Pawła II wiązał się z umiłowaniem kultury danego narodu. Jako prawdziwy patriota pozwalał być patriotami innym, bez względu na kraj, pochodzenie” – podkreślił Włodzimierz Rędzioch.

Jak zauważył Marian Romaniuk, ks. kard. Stefan Wyszyński był mocno związany z Polską.

„Ilekroć jeździł do Rzymu, nigdy o Polsce nie mówił źle. Wszelkie trudne sprawy rozwiązywał na miejscu” – mówił Marian Romaniuk.

Podsumowując debatę, prowadzący prof. Michał Wyrostkiewicz, teolog, medioznawca KUL, zaznaczył, że patriotyzm ma wymiar interpersonalny, w jaki wpisuje się miłość do tych, którzy tworzą życie. Jego częścią jest kultura.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Funduszu Patriotycznego, kierowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, powołany do życia decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Family News Service / KUL

drukuj