Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na Pomorzu i Kujawach

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu rozpoczęła się konferencja naukowa: „Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na Pomorzu i Kujawach”.  Konferencję otworzyli ks. bp Andrzej Suski – ordynariusz toruński, Dorota Jakuta – przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Piotr Całbecki – marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Mirosław Golon, prof. UMK. Mówił o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w 1953 r. W pierwszej części konferencji głos zabiorą także: dr Adam Dziurok z IPN z Katowic (Uwięzienie Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego – okoliczności i konsekwencje), Matka Generalna dr hab. Agata Mirek, prof. KUL (Zgromadzenia zakonne wobec aresztowania Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego), prof. dr  hab. Tadeusz Wolsza z UKW (Aresztowanie Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w świetle korespondencji do audycji „Fala 49”) oraz dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK (Współczesne aspekty refleksji społeczno-politycznej Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego).

O godz. 15:30 w kościele klasztornym oo. kapucynów w Rywałdzie Królewskim rozpocznie się Eucharystia w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Andrzej Suski, ordynariusz toruński.

Podczas drugiej części konferencji, która rozpocznie się o godz. 16:30, głos zabiorą prof. dr hab. Wojciech Polak z UMK (Prymas Polski Stefan kardynał Stefan Wyszyński i biskup kielecki Czesław Kaczmarek w Rywałdzie Królewskim) oraz s. Małgorzata Krupecka z USJK (Kontakty i współpraca Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego z Siostrami Urszulankami Serca Jezusa Konającego).

PROGRAM KONFERENCJI [zobacz]

RIRM

drukuj