Dzieci z PKRD spotkają się w Milówce

Dziś odbędzie się spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci w Milówce w diecezji bielsko-żywieckiej. O godz. 11.30 sprawowana będzie Eucharystia. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie z Magdaleną Buczek założycielką PKRD.

Podczas PKRD w Milówce odbędzie spotkanie z Madzią Buczek, która parę lat temu była już w naszej miejscowości. Została ona zaproszona na spotkanie z dziećmi i dorosłymi, pięknie mówiła do nas o różańcu, zachęcała do modlitwy różańcowej. Myślę, że spotkanie z Madzią Buczek przyniosło jakieś owoce. Wiele osób odmawia różaniec, a jutrzejsze spotkanie będzie takim potwierdzeniem, że warto ten różaniec brać do ręki, odmawiać go, polecać różne sprawy Panu Bogu przez różaniec przez modlitwę Maryjną – mówił ks. Józef Nędza b. proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

PKRD to wspólnota dziecięcych serc, które przez codzienną modlitwę pomagają Maryi przemieniać ludzkie serca. Powstały one szesnaście lat temu z inicjatywy Magdaleny Buczek. W lipcu 1997 roku, Madzia wraz z trojgiem dzieci, z którymi codziennie spotykała się na podwórku, na wspólnej zabawie, założyła pierwsze kółko różańcowe.

RIRM

drukuj