Drugi dzień pielgrzymki Papieża do Korei Płd.

Ojciec Święty Franciszek przebywa z wizytą apostolską w Korei Płd. Dziś przewodniczył Mszy Świętej na stadionie w mieście Daejeon. Zgromadziło się na niej 50 tysięcy osób, później Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami VI azjatyckich dni młodzieży.

Pielgrzymkę Ojca Świętego transmitują Radio Maryja i Telewizji Trwam. W Seulu są obecni o. Jan Król CSsR i  o. Jacek Cydzik CSsR.

– Wczoraj były oficjalne powitania, a dzisiaj Ojciec Święty Franciszek zaczął pracę duszpasterską. Przed południem pojechał 136 km od stolicy Seulu do miejscowości Dejaon gdzie na stadionie piłkarskim odprawił Mszę Świętą, uczestniczyło w niej 50 tys. osób – relacjonował o. Jan Król CSsR.

Ojciec Święty Franciszek w homilii zachęcił wiernych do mądrego korzystania z wolności w służbie innym ludziom oraz do życia i działania jako znaki nadziei.

– Oby chrześcijanie tego narodu byli wielkoduszną siłą odnowy duchowej na każdym poziomie społeczeństwa. Niech przezwyciężają zafascynowanie materializmem, tłumiącym autentyczne wartości duchowe i kulturowe oraz ducha nieokiełznanej konkurencji, rodzącego egoizm i konflikty. Niech odrzucają nieludzkie modele ekonomiczne, które tworzą nowe formy ubóstwa i marginalizacji pracowników oraz kulturę śmierci, która deprecjonuje obraz Boga, Boga życia i narusza godność każdego mężczyzny, kobiety i dziecka – mówił Ojciec Święty.

Papież wskazał również w homilii na Maryję, która jest Matką Nadziei. To w niej wszystkie Boże obietnice okazały się wiarygodne. Nadzieja wypływając z Ewangelii jest antidotum na ducha rozpaczy – powiedział Ojciec Święty. Rozrasta się on szczególnie w społeczeństwach zamożnych, które zewnętrznie są bogate, ale doświadczają wewnętrznego smutku i pustki.

Przed modlitwą Anioł Pański głos zabrał ordynariusz diecezji Daejeon, ks. bp Lazzaro You Hueng-sik. Podkreślił, że pielgrzymka Ojca Świętego przypada w trudnym czasie, kiedy wciąż żywa jest pamięć tragedii zatonięcia promu Sewoll. Wyraził nadzieję, że wspólna modlitwa z następcą św. Piotra pomoże katolikom w bardziej wyrazistym świadectwie, naprawieniu błędów i zaleczeniu ran braci i sióstr.

– Niech to tragiczne wydarzenie, które zjednoczyło wszystkich Koreańczyków w żałobie, umocni ich zaangażowanie we współpracę w duchu solidarności na rzecz dobra wspólnego – apelował Ksiądz Biskup.

Po południu Ojciec Święty pojechał do miejscowości Solme, gdzie urodził się pierwszy kapłan koreański, który został ogłoszony świętym. Modlił się w miejscu jego urodzenia, a następnie przybył na spotkanie z młodzieżą, gdzie został bardzo entuzjastycznie przyjęty.

– Troję młodych ludzi z różnych państw azjatyckich podzieliło się świadectwem swojej wiary, swojego życia i jednocześnie zadało Ojcu Świętemu pytania – mówi o. Jan Król CSsR.

Ojciec Święty zachęcił młodych z Azji, aby nieśli światu w którym widać duchowe spustoszenie Ewangelię nadziei. Papież Franciszek wskazał, że w tym zadaniu młodzi mogą zawsze liczyć na moc Chrystusa, jaką otrzymują na modlitwie i w sakramentach, a także przez praktykowanie dzieł miłosierdzia. Jasno wskazał, że konieczne jest konfrontowanie swoich myśli i działań z mądrością słowa Jezusa i mocą jego prawdy. Papież zaapelował do młodych, którzy szukają swojej drogi w życiu, aby nie obawiali się odpowiedzieć na powołanie, jakie Bóg kieruje do serca każdego człowieka.

W sobotę 16 sierpnia Ojciec Święty przed południem nawiedzi sanktuarium koreańskich męczenników. Potem przy bramie wschodniej, gdzie było miejsce kaźni katolików, odprawię Mszę Świętą, w czasie której wyniesie na ołtarze 124 Koreańczyków, męczenników. Popołudniu natomiast wyjedzie nieco po za stolicę, aby spotkać się z niepełnosprawnymi w ośrodku „Dom Nadziei”, spotkać się z zakonnicami i zakonnikami koreańskimi, a także z liderami laikatu koreańskiego.

 

TV Trwam News/RIRM

 

drukuj