fot. PAP/EPA

Betlejem wita Nowonarodzonego

Tradycja związana z celebrowaniem świąt Bożego Narodzenia w każdym kraju jest inna. Jednak to Betlejem jest w centrum uwagi wierzących całego świata. Pielgrzymi w tym niezwykłym dniu chcą być tam, gdzie “Bóg się rodzi, moc truchleje…”.

W Betlejem przygotowania do świąt rozpoczynają się już od dnia świętej Katarzyny, czyli od 25 listopada. Bardzo bogata i długa tradycja obchodów Bożego Narodzenia w tym miejscu jest ważnym czynnikiem przeżywania tych świąt. Przed bazyliką Narodzenia Pańskiego w Betlejem – jak co roku – stanie szopka oraz kilkunastometrowa choinka, ozdobiona bombkami.

– Betlejem tej nocy ma niepowtarzalny urok. W Grocie Narodzenia są celebrowane Msze Święte dla grup z całego świata, jedna po drugiej, od północy do godz. 17.00 z przerwą tylko na modlitwy zakonników grecko-prawosławnych. A kiedy przystępują do Komunii Świętej właśnie w Grocie Narodzenia, są przeszczęśliwi, mogąc przyjąć Chrystusa w tym świętym miejscu i w tym dniu – mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik.

W dzień Wigilii, w godzinach południowych, Patriarcha przyjmowany jest przez burmistrza Betlejem, wspólnotę katolicką oraz inne miejscowe wspólnoty chrześcijańskie. Następnie ma miejsce uroczysty ingres patriarchy do Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa.

Po ingresie, rozpoczyna się modlitewna Wigilia celebrowana w kościele św. Katarzyny, który stanowi katolicką część kompleksu budynków Bazyliki Narodzenia. Msza św. o północy to kulminacja betlejemskiego świętowania. Pasterce przewodniczy patriarcha Jerozolimy. W Eucharystii uczestniczą pielgrzymi ze wszystkich kontynentów.

Po Eucharystii następuje uroczysty obrzęd przeniesienia figurki Dzieciątka Jezus z kościoła św. Katarzyny do Groty Narodzenia, gdzie miejsce narodzin Jezusa wskazuje czternastoramienna gwiazda z łacińską inskrypcją: «Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est – 1717» / «Tutaj narodził się z Maryi Dziewicy Jezus Chrystus – i rok – 1717». Gdy procesja dochodzi już na to miejsce, jest czytana Ewangelia o narodzeniu Chrystusa. Kiedy natomiast jest mowa o przyjściu na świat Pana Jezusa, patriarcha kładzie figurkę Dzieciątka na miejscu narodzenia Mesjasza, które jest zaznaczone srebrną gwiazdą. Następnie diakon czyta fragment Ewangelii mówiący o położeniu Dzieciątka Jezus do żłóbka, wtedy również i figurka jest kładziona w żłóbku.

W uroczystościach każdego roku oprócz Patriarchy Jerozolimy, kustosza oraz dostojników Kościoła uczestniczy również prezydent Autonomii Palestyńskiej.

– Uroczysty ingres jest okazją do radosnej manifestacji chrześcijańskiej społeczności Betlejem, która stanowi ok. 25 proc. mieszkańców miasta. Kościół św. Katarzyny przy bazylice Narodzenia Pańskiego wypełnia tłum wiernych lokalnego kościoła i pielgrzymów. W Pasterce bierze udział również prezydent Autonomii Palestyńskiej z liczną delegacją rządową – powiedział o. Jerzy Kraj, franciszkanin z Kustodii Ziemi Świętej.

Z Betlejem wraca się wieczorem. Pielgrzymi są pełni wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Wielu z nich wiezie dla rodziny i przyjaciół bezcenny skarb. Są to różańce z drzewa oliwkowego, które były położone na miejscu narodzenia Dzieciątka Jezus.

W Betlejem nie ma tradycji dzielenia się opłatkiem. Zwyczaj ten wraz z wieczerzą z dwunastoma daniami, jest typowo polski.

– Tradycja opłatka i wieczerzy z dwunastoma albo i więcej daniami to tradycja typowo polska. Niemniej jednak w czasie, gdy my spożywamy wigilię, w Betlejem jest uroczysta kolacja z udziałem Patriarchy oraz władz świeckich w klasztorze franciszkańskim – informuje ks. Paweł Rytel-Andrianik.

W tym roku w uroczystościach narodzenia Pana Jezusa w Betlejem weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Wśród nich na pewno nie zabraknie naszych rodaków.

***

Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem stoi przy Placu Żłóbka. W miejscu nad grotą, w której narodził się Chrystus. W IV w. cesarz Konstantyn Wielki polecił zbudować tam kościół. Jednak w 529 r. w czasie buntu znaczną jego część zburzyli Samarytanie. Kościół odbudowano ok. 530 r. za panowania cesarza rzymskiego Justyniana. Nadzór nad Bazyliką Narodzenia od 1852 r. sprawują Kościoły: rzymskokatolicki, prawosławny i ormiański.

RIRM

drukuj