Benedykt XVI: Wiara nie stoi w sprzeczności z nauką

Ojciec Święty Benedykt XVI, podczas Audiencji Generalnej, kontynuował  dziś cykl katechez, związanych z trwającym Rokiem Wiary.

Papież w swoich rozważaniach, zatrzymał się nad zagadnieniem racjonalności wiary w Boga. Akcentował, że tradycja katolicka, od początku odrzucała fideizm, który jest wolą wierzenia przeciw rozumowi. Bóg nie jest bowiem absurdalny, ale jest Tajemnicą – pełną sensu, znaczenia i prawdy.

– Jeśli rozum patrząc na tajemnicę, widzi ciemności, to nie dlatego, że w tajemnicy nie ma światła, ale raczej dlatego, że jest go zbyt wiele. Tak jak oczy ludzkie, kiedy kierują się bezpośrednio ku słońcu, aby patrzeć na nie, widzą jedynie ciemność. Ale któż powiedziałby, że słońce nie jest jasne. Wiara pozwala patrzeć na słońce Boga. Ponieważ jest przyjęciem Jego objawienia w historii.  I faktycznie otrzymuje całą jasność tajemnicy Boga – powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI.

Ojciec Święty zaznaczył, że „wiara nie stoi w sprzeczności ze światem nauki, a raczej z nią współpracuje. Oferując podstawowe kryteria, promowania  dobra wszystkich.” Na zakończenie,  Ojciec św. tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów z Polski.

„Witam uczestników ogólnopolskiej pielgrzymki leśników. Niech wasza praca przyczyni się do zachowania piękna przyrody. Witam także grupę niepełnosprawnych i ich opiekunów z Zespołu Szkół im. ks Tischnera w Toruniu. Niech Dziewica Maryja, której ofiarowani są dzisiaj wszyscy pielgrzymi, będzie dla Was wzorem zawierzenia Bogu i pomaga w wypełniania Jego woli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”

Ojciec Święty zaapelował o przerwanie konfliktu w Strefie Gazy. „Nienawiść i przemoc nie są rozwiązaniem problemów” – mówił Benedykt XVI.

Mówiąc o „pogorszeniu” się konfliktu izraelsko-palestyńskiego, papież zachęcił strony konfliktu do podjęcia inicjatyw i wysiłków na rzecz rozejmu i negocjacji oraz do pojednania.

Tekst papieskiej katechezy

 

 

RIRM

drukuj