Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

na zakończenie tej uroczystej celebracji pragnę pozdrowić pielgrzymów przybyłych z Włoch i z innych Krajów, ze szczególnym uwzględnieniem oficjalnych Delegacji. Szczególnie pozdrawiam pielgrzymów z Brescii, Mediolanu i Rzymu, miast wymownie związanych z życiem i posługą Papieża Montiniego. Wszystkim dziękuję za obecność i zachęcam do dalszego wiernego postępowania za wskazaniami i przykładem nowego Błogosławionego.

Był on odważnym obrońcą misji ad gentes; daje temu świadectwo zwłaszcza Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi poprzez którą pragnął obudzić zapał i zaangażowanie misyjne Kościoła. Adhortacja ta jest wciąż aktualna, zachowuje swoją aktualność. Wymownym jest uchwycenie tego aspektu Pontyfikatu Pawła VI właśnie dzisiaj, gdy przeżywamy Światowy Dzień Misyjny.

Zanim wszyscy razem zwrócimy się do Matki Bożej w modlitwie Anioł Pański, chcę podkreślić głęboką pobożność maryjną Błogosławionego Pawła VI. Lud chrześcijański będzie zawsze wdzięczny temu Papieżowi za Adhortację apostolską Marialis cultus i za ogłoszenie Maryi “Matką Kościoła”, z okazji zamknięcia trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II.

Maryja, Królowa Wszystkich Świętych, Matka Kościoła, niechaj pomaga nam wiernie realizować w naszym życiu wolę Pana, tak jak to czynił nowy Błogosławiony.

Angelus…….

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj