Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

w Ewangelii dzisiejszej niedzieli Jezus mówi o odpowiedzi, jakiej można udzielić na zaproszenie, które kieruje do nas Bóg – reprezentowany w tej Ewangelii przez króla –abyśmy wzięli udział w uczcie weselnej (Mt 22,1-14).Zaproszenie ma trzy zasadnicze charakterystyki: darmowość, wielkoduszność, uniwersalność. Zaproszonych jest wielu,ale staje się coś dziwnego: żaden z wybranych nie podejmuje zaproszenia do udział w święcie, mają inne sprawy; co więcej – niektórzy demonstrują obojętność, obcość, a nawet irytację. Bóg jest dobry dla nas, daje nam za darmo swoją przyjaźń, swoją radość, zbawienie, ale wiele razy nie przyjmujemy Jego darów, na pierwszym miejscu stawiamy nasze problemy materialne, nasze interesy.

Niektórzy zaproszeni nawet źle odnoszą się, albo nawet zabijają sługi, rozdający zaproszenie. I chociaż powołani nie przyjmują zaproszenia, Boży plan nie zostaje przerwany. Wobec odmowy pierwszych zapraszanych Pan nie poddaje się, nie odwołuje święta, ale po raz kolejny zaprasza, rozszerzając krąg zaproszonych, nawet ponad wszelką rozumną granicę i wysyła swoje sługi na ulice i skrzyżowania, aby zebrać wszystkich tych, których spotkają. Chodzi tu o zwykłych ludzi, biednych, opuszczonych i bez środków do życia, a nawet dobrych i złych, bez różnicy. I sala weselna wypełnia się”tymi wykluczonymi”. Ewangelia, odrzucona przez jednego, zostaje nieoczekiwani przyjęta przez wiele innych serc.

Dobroć Boża nie ma granic i nie dyskryminuje nikogo: dlatego dary Pana są dla wszystkich, mają charakter uniwersalny. Wszystkim dana jest możliwość przyjęcia Jego zaproszenia, dania odpowiedzi na Jego wezwanie; nikt nie ma prawa czuć się uprzywilejowanym lub mającym wyłączność. Wszystko to prowadzi nas do przezwyciężenia nawyku zajmowania pozycji wygodnej, stawania w centrum, tak jak czynili arcykapłani i faryzeusze. Trzeba otworzyć się na tych, którzy żyją na obrzeżach,uznając, że nawet ci, którzy są na marginesie jest przedmiotem hojności Boga. Wszyscy jesteśmy powołani, aby nie umniejszać Królestwa Bożego, zamykając Go w granicach”kościółków”, ale aby rozszerzać Kościół do rozmiarów Królestwa Bożego.

Istnieje jednak warunek, aby pozostać na tej uczcie weselnej: trzeba założyć szatę weselną. Po wejściu do sali, król widzi kogoś, kto nie założył tej szaty i, z tego powodu,jest wykluczony ze święta. Ten epizod przypomina nam, że z powodu wiary, my już uczestniczymy w uczcie Pana i odbieramy Jego dary, które podtrzymują nas w drodze.Jednakże, nie możemy powiedzieć, że mamy szatę weselną, jeśli nie żyjemy miłością do Boga i do bliźniego. Wiara wymaga od nas świadectwa miłości, wiara przejawia się w konkretnych postawach solidarności i służby wobec naszych braci i sióstr, zwłaszcza najsłabszych. A wśród nich są prześladowani.

Zawierzamy wstawiennictwu Maryi, tragedii i nadzieje tak wielu naszych braci i sióstr, którzy są prześladowani z powodu swojej wiary, i prośmy Ją, aby osłaniała prace Synodu Biskupów w Watykanie, w tych dniach.

po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

rano, w Sassari, został ogłoszony błogosławionym Ojciec Franciszek Zirano, z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych: wolał zginąć, niż wyprzeć się wiary.Dziękujmy Bogu za tego kapłana i męczennika, heroicznego świadka Ewangelii. Jego odważna wierność Chrystusowi jest bardzo wymowna, zwłaszcza w kontekście prześladowań wobec chrześcijan.

W tyj chwili nasze myśli biegną do miasta Genua mocno dotkniętego przez powódź.Zapewniam was o mojej modlitwie za ofiary i za tych, którzy ponieśli poważne szkody.Matka Boża della Guardia niech wspiera was, drodzy mieszkańcy Genui, w solidarnych wysiłkach na rzecz przezwyciężenia tego doświadczenia.

Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, zwłaszcza rodziny i grupy parafialne. Szczególnie pozdrawiam grupę ” Niepełnosprawnych ” przybyłych z Francji; także rodziny Kolegium Reinado Corazón de Jesus, Madrycie, Segovia i wiernych, Polaków tu obecnych i tych, którzy promują specjalne dzieła miłosierdzia w okazji „Dnia Papieskiego”.
Pozdrawiam liczne grono Przyjaciół świętego Columban dla Europy, przybyłych na otwarcie XIV stulecia śmierci św. Columba, wielkiego ewangelisty kontynentu europejskiego. Pozdrawiam Córki Maryi Wspomożycielki uczestniczące w Kapitule Generalnej, wiernych z parafii Santa Maria Immacolata Carenno oraz przedstawicieli diecezji Lodi zgromadzonych w Rzymie na święceniach biskupich ich pasterza wraz z wiernymi Bergamo i Marne.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli i dobrego obiadu. I nie zapomnijcie modlić się za mnie. Do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj