Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

W tym dniu, który jest jakby sercem Roku Miłosierdzia moją myśl kieruję do tych wszystkich narodów, które najbardziej spragnione są pojednania i pokoju.

W szczególności mam na myśli dramat tych, którzy boleśnie odczuwają skutki przemocy na Ukrainie; tych, którzy pozostają na ziemiach dotkniętych wojną, która spowodowała tysiące ludzkich ofiar; oraz tych – a jest ich ponad milion – zmuszeni zostali z racji dramatycznej sytuacji do opuszczenia swoich ziem. Sytuacja ta dotyka w sposób szczególny dzieci i ludzi w podeszłym wieku. Poza stałym towarzyszeniem im w myślach i przez modlitwę postanowiłem na ich rzecz zorganizować pomoc humanitarną. I w tym celu w niedzielę 24 kwietnia zebrana zostanie składka we wszystkich kościołach katolickich w Europie. Zachęcam wiernych do wielkodusznego włączenia się w tę inicjatywę.  Ten gest miłosierdzia, poza wyjście z pomocą materialnym potrzebom, pragnie wyrazić moją osobistą bliskość i solidarność oraz całego Kościoła. Mam żywą nadzieję, że pomoże to w niezwłocznym przywróceniu pokoju i uszanowania praw na tej ziemi tak bardzo doświadczonej.

Modląc się o pokój pragniemy pamiętać, że jutro przypada Światowy Dzień przeciw minom przeciwpiechotnym. Zbyt wiele osób wciąż ginie lub zostaje okaleczonych przez tę okropną broń, a odważni ludzie ryzykują życiem, by oczyścić zaminowane tereny. Odnówmy, proszę, nasze zaangażowanie na rzecz świata bez min.

Na koniec pozdrawiam was wszystkich, którzy uczestniczyliście w tej celebracji, a w szczególności grupy żyjące duchowością Bożego Miłosierdzia. Wszyscy razem wznieśmy modlitwę do naszej Matki.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj