Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

Od pradawnych czasów Kościół rzymski obchodzi uroczystość Apostołów Piotra i Pawła jako jedno święto, w tym samym dniu, 29 czerwca. Wiara w Jezusa Chrystusa uczyniła ich braćmi, a męczeństwo złączyło ich w jedno. Św. Piotr i św. Paweł, tak różniący się od siebie w ludzkim wymiarze, zostali osobiście wybrani przez Pana Jezusa i odpowiedzieli na powołanie oddając całe swoje życie. W obydwu łaska Chrystusa dokonała wielkich rzeczy, przemieniając ich: Szymon zaparł się Jezusa w dramatycznym momencie męki; Szaweł gorliwie prześladował chrześcijan. Ale obaj przyjęli miłość Boga i pozwolili się przemienić Jego miłosierdziu; w ten sposób stali się przyjaciółmi i apostołami Chrystusa. Dlatego nadal przemawiają oni do Kościoła i także dzisiaj wskazują nam drogę zbawienia. Także i my, gdybyśmy przypadkiem popadli w grzechy ciężkie i w najciemniejszą noc, to Bóg zawsze zdolny jest nas przemienić tak, jak przemienił Piotra i Pawła. Jest On w stanie przemienić nasze serce i przebaczyć nam wszystko; przemieniając w ten sposób naszą ciemność w jutrzenkę światła. Bóg taki jest: przemienia nas, przebacza nam, jak dokonał tego z Piotrem i Pawłem.

Księga Dziejów Apostolskich ukazuje wiele śladów ich świadectwa. Piotr, na przykład, uczy nas patrzeć na ubogich spojrzeniem wiary i dawać im to, co mamy najcenniejszego: moc imienia Jezusa. To uczynił z paralitykiem: dał mu wszystko, co posiadał, tj. Jezusa (por. Dz 3,4-6).

O św. Pawle, trzykrotnie zostaje opowiedziany epizod jego powołania na drodze do Damaszku, który staje się punktem zwrotnym w jego życiu dzieląc je na to, co było przed tym wydarzeniem i to co nastąpiło potem. Wcześniej, Paweł był zaciekłym wrogiem Kościoła. Potem, poświęca całe swoje życie służbie Ewangelii. Także dla nas spotkanie ze Słowem Chrystusa może dokonać całkowitej przemiany naszego życia. Nie możliwym jest, aby słuchać tego Słowa i pozostać niewzruszonym na swoim miejscu, pozostawać zblokowanym swoimi przyzwyczajeniami. Ono mobilizuje nas do przezwyciężania egoizmu, który mamy w sercu, aby zdecydowanie naśladować Mistrza, który oddał życie za swoich przyjaciół. Ale On zmienia nas swoim Słowem; On jest tym, który nas zmienia; On jest tym, który wszystko przebacza, jeśli otworzymy serce i poprosimy o przebaczenie.

Drodzy bracia i siostry, to święto wzbudza w nas wielką radość, bo stawia nas wobec dzieła miłosierdzia Bożego dokonanego w sercach dwóch ludzi. To, co dokonało się w tych dwóch ludziach – którzy byli wielkimi grzesznikami – jest dziełem miłosierdzia Bożego. A Bóg także i nas pragnie napełnić swoją łaską, jak uczynił to z Piotrem i Pawłem.  Maryja Dziewica niechaj nam pomoże przyjąć ją, jak oni, otwartym sercem, abyśmy nie przyjmowali jej na próżno! I niechaj nas wspiera w godzinie próby,  abyśmy potrafili dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii. Prosimy o to zwłaszcza dla Arcybiskupów Metropolitów mianowanych w ostatnim roku, którzy ze mną sprawowali Eucharystię w Bazylice św. Piotra. Pozdrawiamy ich wszystkich serdecznie,  wraz z ich wiernymi i krewnymi, i modlimy się za nich!

Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry,

Wiadomości, jakie docierają z Iraku, są niestety bardzo bolesne. Jednoczę się z Biskupami tego kraju w apelu kierowanym do rządzących, aby poprzez dialog można było zachować jedność narodową i uniknąć wojny. Jestem blisko tysięcy rodzin, zwłaszcza chrześcijańskich, które musiały opuścić ich domy i które są w wielkim niebezpieczeństwie. Przemoc budzi dalszą przemoc; dialog jest jedyną drogą do pokoju. Módlmy sie do Maryi, aby strzegła naród Irakijski.

Pozdrawiam was wszystkich, szczególnie wiernych Rzymu w uroczystość jego Patronów; pozdrawiam również bliskich Arcybiskupów Metropolitów, którzy tego przedpołudnia otrzymali Paliusze i delegacje, które im towarzyszą.

Pozdrawiam artystów z wielu stron świata, którzy wykonali wielką dekorację kwiatową, i dziękuję organizacji Pro Loco z Rzymu, która to zorganizowała. Ci artyści są wspaniali, gratulacje!

Pozdrawiam serdecznie wiernych z San Fernando i z Ubrique (Cádiz), z Elche de la Sierra (Albacete), i z Parla, Madrid, jak również licznych floralistów, którzy uczestniczyli w wielkej wystawie kwiatowej.

Pozdrawiam pielgrzymów przybyłych z Madagaskaru, studentów kilku szkół katolickich ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Londynu; wiernych z Messyny, Neapolu, Neviano, Taranto, Rocca di Papa i Pezzoro, i tych, którzy przybyli na rowerach z Cardito; Grupę “Przyjaciół Czcigodnego Francesco Antonio Marcucci”.

Pozdrawiam Forum Stowarzyszeń Rodzinnych z Lacjum i życzę wszelkiego dobra w podejmowanych w tych dniach działaniach w Instytucie Piusa XI w Rzymie.

Życzenia kieruję także do uczestników tradycyjnego pokazu sztucznych ogni, który będzie miał miejsce dzisiaj wieczorem w Castel Sant’Angelo, z którego dochód będzie wsparciem inicjatywy na rzecz młodzieży w Ziemi Świętej.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli, radosnego świętowania patronów dnia. I proszę was: nie zapominajcie o mnie w modlitwach. Dobrego obiadu i do zobaczenia.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj