Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry ,

Ewangelia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu co roku przedstawia epizod kuszenia Jezusa, kiedy Duch Święty, który zstąpił na Jezusa po chrzcie w Jordanie, wyprowadził Go na pustynię, aby otwarcie stawił czoło szatanowi przez czterdzieści dni, zanim rozpocznie swoją misję publiczną. Kusiciel stara się odwieść Jezusa od planu Ojca, zarówno od drogi ofiary z miłości dającej samego siebie jako zadośćuczynienie, skłania Go do pójścia łatwą drogą sukcesu i siły. Pojedynek między Jezusem a szatanem polega na cytowaniu Pisma Świętego. Diabeł bowiem, aby odwieść Jezusa od drogi krzyża, przypomina Mu fałszywe nadzieje mesjańskie: dobrobyt ekonomiczny – wskazując na możliwość przemienienia kamieni w chleb; spektakularny i pełen cudowności styl – proponując Mu, aby rzucił się z najwyższego punktu świątyni jerozolimskiej i został ocalony przez aniołów, a na koniec – skróconą drogę do władzy i panowania, w zamian za akt uwielbienia dla szatana.
Jezus zdecydowanie odrzuca wszystkie te pokusy i podkreśla stanowczą wolę podążania ścieżką wskazaną przez Ojca, bez żadnego kompromisu z grzechem oraz z logiką świata. W odpowiedziach Szatanowi, Pan przypomina nam po pierwsze, że „nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga” ( Mt 04:04 ; . por. Pwt 8,3 ), /Słowem/ które daje nam siłę, wspierając w walce ze światową mentalnością człowieka, która zniża go do poziomu podstawowych potrzeb, sprawiając że zatraca głód prawdy, dobra i piękna, głód Boga i Jego miłości. Na końcu przypomina, ze jest napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (w. 10); czyli musimy pozbyć sie idoli, rzeczy próżnych i budować nasze życie na tym, co najważniejsze.
>> Te słowa Jezusa znajdują konkretne potwierdzenie w Jego działaniu. Jego absolutna wierność planowi miłości Ojca doprowadzi Go, po trzech latach, do ostatecznej konfrontacji z „księciem tego świata” (por. J 16,11), w godzinie Meki i Krzyża; i wtedy Jezus odniesie ostateczne zwycięstwo, zwycięstwo miłości! Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest dla nas wszystkich czasem odpowiednim, by podjąć drogę nawrócenia, szczerze konfrontując siebie z tą stronicą Ewangelii. Odnówmy przyrzeczenia naszego Chrztu: wyrzeknijmy sie szatana, wszystkich jego dziel i pokus, abyśmy mogli chodzić ścieżkami Boga i dojść do Wielkanocy w radości Ducha (por. Kolekta Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, RokA).

Po modlitwie Anioł Pański
Serdecznie pozdrawiam wszystkich wiernych Rzymu i wszystkich pielgrzymów! Pozdrawiam grupy parafialne z Biella i z Vercelli, z Laura w Paestum, z San Marzano, Aosta, Latina, Avellino i z Pachino. Pozdrawiam Colegio “Santa María” de Elche, España.

Szczególne pozdrowienia kieruję do chłopców z Rosolina, którzy w następną niedzielę przyjmą sakrament bierzmowania, (pozdrawiam) tych z Toskanii, którzy w Rzymie składają obietnicę (ślubowanie) by iść za Jezusem i tych z Paderno Dugnano, z Seregno, z Bellaria i z Curno. Pozdrawiam też rodziców i dzieci z Cabiate.

Wszystkim życzę by wielkopostna droga, nie tak dawno rozpoczęta był bardzo owocna i proszę o modlitewną pamięć za mnie i za współpracowników Kurii Rzymskiej, dziś wieczorem rozpoczniemy tydzień Ćwiczeń duchowych (Rekolekcji).

Dziękuję. Dobrej Niedzieli i dobrego obiadu (smacznego).
Do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj