Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry ,
Dziś jest trzecia niedziela Adwentu, zwana także niedzielą radości – ‘Gaudete’. W liturgii rozbrzmiewa wielokrotnie zaproszenie do radowania się i weselenia, ponieważ Pan jest blisko. Jak Matka, Kościół zachęca nas do podążania z ufnością duchową drogą, aby z odnowioną radością obchodzić święta Bożego Narodzenia. Orędzie chrześcijańskie jest nazywane „Ewangelią”, co oznacza „Dobrą Nowinę”, przesłanie radości dla całego ludu. Kościół nie jest miejscem schronienia dla ludzi smutnych, Kościół jest domem radości ! Jednak radość ewangeliczna nie jest jakąkolwiek radością. Znajduje swoją rację w świadomości, że jesteśmy przyjęci i kochani przez Boga. Jak przypomina nam dzisiaj prorok Izajasz (por. 35,1 -6a,8a.10), Bóg przychodzi, aby nas zbawić i ratuje zwłaszcza zagubionych w sercu. Jego przyjście do nas umacnia, daje siłę, dodaje odwagi, radości i sprawia, że kwitnie pustynia i step, to znaczy – nasze życie, które staje się oschłe, bez wody Słowa Bożego i Jego Ducha miłości. Jakkolwiek wielkie byłyby nasze ograniczenia i nasze zagubienie, nie wolno nam być słabymi i chwiejnymi w obliczu trudności i własnej słabości. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zaproszeni do pokrzepienia swoich rąk i wzmocnienia kolan, do nabrania odwagi i nie lękania się, ponieważ nasz Bóg okazuje zawsze swojewielkie miłosierdzie. Z Jego pomocą zawsze możemy zaczynać od nowa, znowu otworzyć oczy, przezwyciężyć smutek i łzy, i zaśpiewać pieśń nową. Ta prawdziwa radość pozostaje także podczas prób, nawet w cierpieniu, ponieważ nie jest ona powierzchowna, ale sięga do głębi osoby, która powierza się Bogu i Jemu ufa. Radość chrześcijańska, podobnie jak nadzieja, ma swój fundament w wierności Bogu, w pewności, że On zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Prorok Izajasz napomina tych, którzy zgubili drogę i są małoduszni nie mogąc zawierzyć Bożej wierności. Zbawienie nie opóźnia się i Pan przybędzie do ich życia. Ci, którzy spotkali Jezusa na swojej drodze doświadczają w sercu spokoju i radości, których nic i nikt nie może ich pozbawić. Naszą radością jest Chrystus, Jego wierna i niewyczerpana miłość! Dlatego, kiedy chrześcijanin staje się smutny, to znaczy, że oddalił się od Jezusa. Jednak wtedy nie trzeba zostawiać go samego! Musimy modlić się za niego i pozwolić mu poczuć ciepło wspólnoty.

Niech Maryja Panna pomaga nam pośpieszać w stronę Betlejem, by spotkać Dziecię, które zrodziło się dla nas, dla zbawienia i szczęścia wszystkich ludzi. Do Niej powiedział Anioł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” ( Łk 1,28). Niech Ona pomaga nam żyć radością Ewangelii w domu, w pracy, w parafii, w każdym środowisku, radością wewnętrzną, pełną zadziwienia i czułości. Taką radością, której doświadcza mama, kiedy patrzy na swoje nowo narodzone dziecko i czuje, że jest to dar od Boga, cud za który można tylko dziękować!

Po Anioł Pański

Drodzy Bracia i Siostry, dziś pierwsze pozdrowienia są zarezerwowane dla rzymskich dzieci, przybyłych na tradycyjne błogosławieństwo „Dzieciątka Jezus”, organizowane przez Centrum Oratoriów Rzymskich. Drogie dzieci, kiedy będziecie się modlić przed waszą szopką, pamiętajcie również o mnie, jak i ja będę pamiętał o was. Dziękuję i Wesołych Świąt!

Pozdrawiam rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i indywidualnych pielgrzymów z Rzymu, Włoch i z wielu części świata, zwłaszcza z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Serdecznie pozdrawiam młodych z Zambii, i życzę by stali się „żywymi kamieniami w budowaniu bardziej ludzkiego społeczeństwa. Te
życzenia kieruję do wszystkich młodych ludzi tu obecnych, a w szczególności do tych z Piscopio i Gallipoli, i studentów Akcji Katolickiej z Uniwersytetu z Lucan. Pozdrawiam Chóry z Vicenca, L’Aquila i Mercato San Severino; wiernych z Silvi Marina i San Lorenzello; jak również członków CRAL Telecom ze swoimi rodzinami.
Życzę wszystkim dobrej niedzieli!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj