fot. tv trwam

Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i wszystkim życzę dobrego Nowego Roku!

Dziś, ósmego dnia po świętach Bożego Narodzenia obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Podobnie jak pasterze z Betlejem trwamy wpatrując się w Nią i Dzieciątko, które trzyma w ramionach. W ten sposób, ukazując nam Jezusa, Zbawiciela świata, Matka nas błogosławi. Błogosławi drogę każdego mężczyzny i każdej kobiety w tym rozpoczynającym się roku, który będzie dobry właśnie zależnie od tego, na ile każdy przyjmie dobroć Boga, jaką Jezus przyszedł wnieść w świat.

To Boże błogosławieństwo nadaje w istocie treść wszystkim życzeniom, które sobie w tych dniach nawzajem składamy. Dzisiaj liturgia zawiera starożytne błogosławieństwo, z jakim kapłani Izraela błogosławili lud. Brzmi ono: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26).

Trzy razy kapłan powtarzał imię Boga, „Panie”, wyciągając ręce ku zgromadzonemu ludowi. Bowiem w Biblii imię oznacza samą rzeczywistość, która jest przywoływana, a więc „przyzwanie imienia” Pana nad jakąś osobą, rodziną, wspólnotą oznacza oferowanie im dobroczynnej mocy, która z Niego wypływa.

W tej samej formule dwukrotnie wspomniano o „obliczu” Pana. Kapłan modli się, aby Bóg je „rozpromienił” i „zwrócił” ku swemu ludowi, udzielając mu w ten sposób miłosierdzia i pokoju.

Wiemy, że według Pisma Świętego oblicze Boga jest dla człowieka niedostępne: nikt nie może zobaczyć Boga i pozostać przy życiu. To wyraża transcendencję Boga, nieskończoną wspaniałość Jego chwały. Ale chwała Boga jest całkowicie Miłością, a zatem, chociaż pozostaje niedostępna, jak słońce, na które nie można patrzeć, opromienia swoją łaską każde stworzenie, a przede wszystkim mężczyzn i kobiety, w których najbardziej się odzwierciedla.

„Gdy nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4), Bóg objawił się w obliczu człowieka, Jezusa, „zrodzonego z niewiasty”. I tu wracamy do ikony dzisiejszego święta, od której wyszliśmy: ikony Świętej Bożej Rodzicielki, która ukazuje nam Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. On jest błogosławieństwem dla każdej osoby i dla całej ludzkiej rodziny. On jest źródłem łaski, miłosierdzia i pokoju.

Dlatego święty papież Paweł VI chciał, aby pierwszy stycznia był Światowym Dniem Pokoju. A dzisiaj obchodzimy pięćdziesiąty drugi, którego temat brzmi: Dobra polityka służy pokojowi. Nie myślmy, że polityka jest zarezerwowana tylko dla rządzących: wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za życie „miasta”, za dobro wspólne. Także polityka jest dobra zależnie od tego na ile każdy wypełnia swoją rolę w służbie pokoju. Niech nam pomaga w tym codziennym trudzie Święta Boża Rodzicielka.

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj