Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!


W czasie, kiedy kończymy tę celebrację, nie można nie odnieść się do Niedzieli Palmowej z przed 25 lat. Był to rok 1985, który przez ONZ został ogłoszony jako „Rok Młodzieży”. Czcigodny Jan Paweł II zapragnął wykorzystać tę okazję i wspominając Wjazd Chrystusa do Jerozolimy pośród radosnych okrzyków Jego młodych uczniów, zainicjował Światowe Dni Młodzieży. Od tamtej chwili Niedziela Palmowa nabrała obecnego charakteru, że co dwa lub trzy lata wyraża się ona w wielkich światowych spotkaniach, czyniąc pewnego rodzaju pielgrzymkę po całym globie ziemskim, w pójściu za Chrystusem. Minęło 25 lat, mój umiłowany poprzednik zaprosił młodych do wyznania wiary w Chrystusa, który „wziął na siebie sprawę człowieka”. Dzisiaj ja ponawiam ten apel do młodego pokolenia o danie świadectwa łagodną i jaśniejącą siłą o prawdzie, aby mężczyznom i kobietom Trzeciego tysiąclecia nie zabrakło prawdziwego wzorca: Jezusa Chrystusa. Powierzam to zadanie szczególnie 300 przedstawicielom Międzynarodowego Forum Młodych, którzy przybyli z wszystkich stron świata na zaproszenie przez Papieską Rade ds. Świeckich


Po polsku:

Pozdrawiam pielgrzymów polskich, szczególnie młodych, którzy przybyli do Rzymu z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Raz jeszcze zadajemy Chrystusowi pytanie: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10, 17). Przeżycia Wielkiego Tygodnia, które w szczególny sposób ukazują wielką miłość Boga do człowieka, niech pomogą nam znaleźć właściwą odpowiedź. Życzę wszystkim głębokiej zadumy nad męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.

Po włosku:

Na koniec serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka włoskiego, a szczególnie przybyłą z różnych miast i diecezji młodzież. Drodzy przyjaciele, nie lękajcie się, gdy pójście za Chrystusem pociąga za sobą niezrozumienia i drwiny. Służcie Mu w ludziach słabych i pokrzywdzonych, a szczególnie w waszych rówieśnikach znajdujących się w trudnych sytuacjach…

W tym momencie nasza myśl i nasze serce kierują się w sposób szczególny do Jerozolimy, gdzie dokonało się Misterium Paschalne. Jestem głęboko zasmucony z powodu ostatnich konfliktów i napięć, jakie ponownie miały miejsce w tym Mieście, które jest duchową ojczyzną Chrześcijan, Żydów i Muzułmanów, zapowiedzią i obietnicą powszechnego pojednania, jakiego Bóg pragnie dla całej rodziny ludzkiej. Pokój jest darem Boga powierzonym ludzkiej odpowiedzialności, aby go pielęgnował poprzez dialog e respektowanie praw wszystkich, pojednanie i przebaczenie. Módlmy się, aby odpowiedzialni za los Jerozolimy podjęli z odwagą drogę pokoju i szli nią wytrwale.

Drodzy bracia i siostry! Tak jak Jezus uczynił ze swoim uczniem Janem, tak i ja powierzam was Maryi, mówiąc do was: Oto Wasza Matka! Do Niej się zwracamy wszyscy z synowską ufnością odmawiając razem modlitwę Anioł Pański.

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl