Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy Bracia i Siostry!Dzięki składam Panu, który pozwolił mi przeżyć w minionych dniach rekolekcje, i jestem również wdzięczny tym, którzy mi towarzyszyli swoją modlitwą. Dzisiejsza niedziela, druga niedziela Wielkiego Postu, zwana jest niedzielą Przemienienia, ponieważ Ewangelia opowiada o tej tajemnicy życia Chrystusa. On, zapowiedziawszy uczniom swoją mękę,
"wziął ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i wyprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił sie wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.” (Mt 17,1-2). Według zmysłów, światło słońca jest najbardziej intensywnym, jakie spotykane jest w przyrodzie, ale według ducha, uczniowie widzieli przez krótką chwilę jasność jeszcze bardziej intensywny, blask boskiej chwały Jezusa, który rozjaśnia całą historię zbawienia. Św. Maksym Wyznawca zaznacza, że
"ubrania, które stały się białe nosiły w sobie symbolikę słów Pisma Świętego, które stawały się jasne, przejrzyste i świetlane”. (Ambiguum 10: PG 91, 1128 B).

 

 

Ewangelia Mówi, że obok Jezusa przemienionego, "ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim” (Mt 17,3); Mojżesz i Eliasz, – figura Prawa i Proroków. Wtedy właśnie Piotr w zachwycie zawołał:
"Panie, dobrze że tu jesteśmy! Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” (Mt 17,4). Jednak święty Augustyn wyjaśnia, że mamy tylko jedno mieszkanie: Chrystusa; On
"jest Słowem Bożym, Słowem Bożym w Prawie, Słowem Bożym w Prorokach” (Sermo De Verbis Ev. 78,3: PL 38, 491). Rzeczywiście, sam Ojciec ogłosi:
"To jest mój Syn umiłowany: w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie” (Mt 17,5). Przemienienie nie jest przemianą Jezusa, ale jest objawieniem Jego boskości, to
"wewnętrzne przenikanie Jego bytu i Boga, które staje się czystym światłem. W swoim byciu jedno z Ojcem, Jezus sam jest Światłem /ze/ Światła” (Jezus z Nazaretu, Mediolan 2007, 357). Piotr, Jakub i Jan wpatrując się w boskość Pana, są przygotowywani, by stawić czoła zgorszeniu krzyża, jak śpiewamy w starożytnym hymnie:
"na górze przemieniłeś się i Twoi uczniowie, o ile byli zdolni, wpatrywali się w Twoją chwałę, aby, widząc Ciebie ukrzyżowanego zrozumieli, że twoja Męka była dobrowolna i głosili na świecie, że ty jesteś naprawdę odblaskiem Ojca” (οντάκιον είς τήν Μεταμόρφωσιν, w: Μηναια, t. 6, Rzym 1901, 341).

Drodzy przyjaciele, i my także bądźmy uczestnikami tej wizji i tego nadprzyrodzonego daru, dając przestrzeń modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu, wzywam, jak pisze Sługa Boży Paweł VI,
"aby odpowiedzieć na przykazanie Boże dotyczące pokuty z jakimś dobrowolnym aktem, poza wyrzeczeniami narzuconymi przez ciężary codziennego życia ” (Cost. ap. Panitemini, 17 lutego 1966, III, c: AAS 58 [1966], 182). Wzywamy Marię Dziewicę, aby nam pomagała słuchać i podążać zawsze za Panem Jezusem, aż do Jego Męki na krzyżu, abyśmy mogli uczestniczyć także w Jego chwale.

 

APEL

W ubiegłych dniach niepokojące wiadomości które docierały z Libii wzbudziły także we mnie żywe zatroskanie i obawy. Uczyniłem je przedmiotem mojej modlitwy do Pana w czasie tygodnia rekolekcji.

Śledzę teraz ostatnie wydarzenia z wielkim niepokojem, modlę się za tych, którzy zostali wprzęgnięci w dramatyczną sytuację tego kraju i kieruję z naciskiem apel do tych, którzy ponoszą
odpowiedzialność polityczną i militarną, aby mieli na sercu przede wszystkim nietykalność i bezpieczeństwo obywateli i zagwarantowali im dostęp do pomocy humanitarnej. Ludności pragnę przekazać zapewnienia o mojej pełnej uczucia bliskości, prosząc Boga, aby horyzont pokoju i zgody wzeszedł co prędzej nad Libią i całym regionem północnoafrykańskim.

Po polsku:Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa, Głowy Świętej Rodziny, Opiekuna Kościoła, a także mojego Patrona. Wszystkim, którzy w dniach rekolekcji watykańskich i we wspomnianą uroczystość zanosili do Boga modlitwy w mojej intencji, serdecznie dziękuję. Niech święty Józef oręduje w niebie za nami wszystkimi. Niech wspiera wasze rodziny w zmaganiach z trudami życia. Na nowy tydzień Wielkiego Postu z serca wam błogosławię.

 

Po angielsku

Z radością witam pielgrzymów j. Ang. Obecnych na tej modlitwie Anioł Pański. Podczas gdy kontynuujemy naszą
podróż przez Wielki Post, dzisiaj podczas Mszy przywołujemy Przemienienie Pańskie i jak ono przygotowało Apostołów na nadejście skandalu krzyża. Umocnieni wiara w Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka,
Bądźmy zainspirowani, a nie zgorszeni przez krzyż dany naszemu Zbawicielowi i naszym bliźnim, chrześcijanom, którzy cierpią wraz z Nim na całym świecie. Szczególnie w tym świętym czasie przyzywam dla was i waszych rodzin obfite Bożego błogosławieństwa

Po niemiecku

 

Z całego serca pozdrawiam na placu św. Piotra wszystkich pielgrzymów niemieckojęzycznych, szczególnie zaś grupę z Bocholt. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam trzech
uczniów oraz ich Pana o jaśniejącym obliczu i w świetlanej szacie. Blask z góry Przemienienia oświeca również nas, ponieważ Bóg przyodział nas w światło w sakramencie Chrztu św., byśmy sami stali się światłem świata. Prośmy Pana, aby rozproszył w naszym życiu wszelkie mroki grzechu oraz egoistycznych planów, a serca nasze otworzył na Jego głos. Na to zadanie niech obdarzy was i wasze rodziny swoim szczególnym błogosławieństwem.

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl