Miłość to spełnianie woli Bożej

Ksiądz biskup Stanisław Wielgus, ordynariusz płocki:

Ojciec Święty wyakcentował podstawowe problemy, które są ważne dla współczesnego
świata, dla Polski, a jeszcze może bardziej dla krajów zachodnich, mianowicie
zagrożenie relatywizmem i nieintegralne traktowanie wiary. Oznacza to, że ludzie
wiary są skłonni wybierać to, co dla nich wygodne, odrzucając to, co trudne.
Jest to niedopuszczalna postawa i Ojciec Święty te sprawy mocno wyakcentował
w kontekście głębokiej wiary i miłości, która jest specyficum dla chrześcijanina.
Benedykt XVI przypomniał, że miłość, do której jesteśmy wezwani, realizuje
się poprzez spełnianie woli Bożej, która zawarta jest w przykazaniach, między
innymi w przykazaniu miłości, a także w obowiązkach każdego człowieka. Zaprzeczaniem
miłości jest łamanie przykazań, sprzeniewierzanie się woli Bożej. W tym kontekście
miłość to nie jest emocja, tylko stawianie wyżej rozumu i woli. Religia to
przede wszystkim życie. Nie ideologia, przede wszystkim życie z uwagi na Absolut,
uwzględniające Pana Boga i Jego wolę.

not. KP

drukuj