Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia (por. Mt 23, 1-12) rozgrywa się w ostatnich dniach życia Jezusa, w Jerozolimie, w dniach pełnych oczekiwań i napięć. Z jednej strony Jezus kieruje surową krytykę do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, a z drugiej pozostawia ważne przesłanie dla chrześcijan wszystkich czasów, w tym także dla nas.

Mówi On do tłumów: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą”. Znaczy to, że mają oni władzę, aby uczyć tego, co jest zgodne z Prawem Bożym, jednak zaraz potem Jezus dodaje: „lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią”. (w. 2–3). Częsty brak tych, którzy mają władzę to wymaganie od innych, także rzeczy słusznych, których jednak nie praktykują osobiście. Jezus mówi: „Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą” (w. 4). Taka postawa jest złym sprawowaniem władzy, której największą mocą powinien być właśnie dobry przykład, aby pomóc innym praktykować to, co słuszne i właściwe, podtrzymując ich w próbach, które spotykają ich na ścieżce dobra. Władza jest pomocą, ale jeśli jest źle sprawowana,
staje się przytłaczająca, nie pomaga ludziom wzrastać i tworzy atmosferę nieufności i wrogości.

Jezus otwarcie potępia niektóre negatywne zachowania uczonych w Piśmie i faryzeuszy: „Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach”. (w. 6-7). Jest to pokusa, która związana z ludzką pychą nie zawsze jest łatwa do przezwyciężenia.

Wtedy Jezus daje wskazania swoim uczniom: „nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. (w. 8-11).

My, uczniowie Jezusa nie powinniśmy szukać tytułów honorowych, władzy czy panowania, ponieważ między nami winna istnieć relacja braterska. Wszyscy jesteśmy braćmi i nie wolno nam w żaden sposób przytłaczać innych. Jeśli otrzymaliśmy dary od Ojca Niebieskiego, musimy służyć braciom i nie wykorzystywać tego dla naszej osobistej satysfakcji. Nie wolno nam uważać się za lepszych od innych. Skromność jest niezbędna dla życia, jeżeli pragnie się być w zgodzie z nauczaniem Jezusa, który jest łagodny i pokorny sercem.

Niech Najświętsza Maryja Panna, „pokorna i najwyższa ze stworzeń” (Dante, Raj, XXXIII, 2) pomaga nam swoim macierzyńskim wstawiennictwem unikać pychy i próżności i być posłusznymi miłości, która pochodzi od Boga, dla służby naszym braciom i dla ich radości, która będzie także naszą radością.

po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

wczoraj, w Indore, w Indiach, została ogłoszona Błogosławioną Regina Maria Vattalil, siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek Franciszkanek, zabita za wiarę chrześcijańską w 1995 r. Siostra Vattalil dała świadectwo Chrystusowi w miłości i łagodności, dołączając do długich szeregów męczenników naszych czasów. Jej ofiara niech będzie zalążkiem wiary i pokoju, szczególnie na ziemi indyjskiej.

Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów, zwłaszcza z Homla na Białorusi, członków „Centro Académico Romano Fundación” w Madrycie, wiernych Walencji, Murcji i Torrente (Hiszpania) oraz siostry zakonne Irmãs z Divina Providência, które obchodzą 175. Lecie ich Instytutu.

Pozdrawiam chór młodych „Minipolifonici” w Trento, chóry Candiany, Masera i Bagnoli. Uczestników Festiwalu Muzyki i Sztuki Sakralnej z różnych krajów; wiernych z Altamura, Guidonia i parafia San Luca w Rzymie.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę, nie zapomnijcie pomodlić się za mnie.
Smacznego obiadu i do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj