fot. PAP/EPA

Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry!

Czytania biblijne dzisiejszej niedzieli Trójcy Przenajświętszej pomagają nam wejść w misterium tożsamości Boga. Drugie czytanie ukazuje nam słowa życzeń, jakie św. Paweł kieruje do wspólnoty w Koryncie: ”Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13). To błogosławieństwo Apostoła jest owocem jego osobistego doświadczenia miłości Boga, tej miłości, którą objawił mu Chrystus Zmartwychwstały, a która przemieniła jego życie i popchnęła go do głoszenia Ewangelii poganom. Począwszy od tego jego osobistego doświadczenia łaski, św. Paweł może zachęcać chrześcijan tymi słowy: „Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, …pokój zachowujcie” (w. 11). Wspólnota chrześcijańska, pomimo wszystkich swoich ludzkich ograniczeń może stać się odbiciem Trójcy, Jej dobroci i piękna. Ale to – jak zaświadcza sam św. Paweł – dokonuje się przez doświadczenie Bożego miłosierdzia, Jego przebaczenia. Tego też doświadczają Hebrajczycy podczas exodusu. Kiedy naród złamał przymierze, Bóg ukazał się Mojżeszowi w chmurze, aby odnowić przymierze, wypowiadając swoje imię i jego znaczenie. Tak mówi: „Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj. 34,6).  Imię to oznacza, że Bóg nie jest daleki i zamknięty w samym sobie, ale jest Życiem, które pragnie być podarowane; jest otwarty, jest Miłością, która wybawia człowieka z niewierności. Bóg jest miłosierny, litościwy i bogaty w łaskę, gdyż ofiaruje się nam, aby przykryć nasze ograniczenia i braki, aby nam przebaczyć nasze błędy i aby na nowo wprowadzić nas na drogę sprawiedliwości i prawdy.

To objawienie się Boga dopełniło się w Nowym Testamencie dzięki słowu Chrystusa i Jego zbawczej misji. Jezus objawił nam oblicze Boga, Jednego w naturze i w trzech Osobach. Bóg jest samą miłością, istniejącą relacją, która wszystko stwarza, zbawia i uświęca: Ojciec i Syn i Duch Święty.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Nikodema, który pomimo zajmowania ważnego miejsca we wspólnocie religijnej i świeckiej tego czasu, nie przestał poszukiwać Boga. Nie pomyślał: “Już to osiągnąłem”, nie przestał szukać Boga. A teraz pojął echo Jego głosu w Jezusie. Podczas nocnej rozmowy z Nazarejczykiem, Nikodem w końcu rozumie, że już jest poszukiwany i oczekiwany przez Boga, że już jest dotknięty Jego miłością. Bóg zawsze nas szuka jako pierwszy, jako pierwszy nas oczekuje, jako pierwszy nas kocha. To tak jak z kwiatem drzewa migdałowego; powiada prorok: “zakwita jako pierwszy”(por. Jr. 1,11-12). Bowiem takimi oto słowami zwraca się do niego: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,  16). A co to jest życie wieczne? To bezgraniczna i darmowa miłość Ojca, jaką Jezus podarował na krzyżu, ofiarując Swoje Życie za nasze zbawienie. Ta miłość dzięki Duchowi Świętemu opromieniła nowym światłem całą ziemię i każde ludzkie serce, otwarte na nie; światłem, które ukazuje ciemne zakątki i upór, który uniemożliwia przynoszenie owoców miłości i miłosierdzia.

Niech Maryja Dziewica wspomaga nas, abyśmy coraz bardziej potrafili zanurzyć się całym sobą we Wspólnocie Trójcy Przenajświętszej, aby żyć i świadczyć o miłości, która nadaje sens naszemu życiu.

po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry. Wczoraj w Spezia została ogłoszona Błogosławioną Itala Mela. Wzrastała ona w rodzinie niewierzącej, w młodości uznawała się za ateistkę, ale potem nawróciła się po głębokim doświadczeniu duchowym. Pracowała w katolickim środowisku akademickim. Została Oblatką benedyktynką i przeszła drogę mistyczną skupioną na tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, którą dzisiaj w sposób szczególny wspominamy. Niech świadectwo nowej Błogosławionej doda nam odwagi do zwrócenia każdego dnia naszej myśli do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, który mieszka w celi naszego serca.

Pozdrawiam was wszystkich drodzy rzymianie, grupy parafialne, rodziny i stowarzyszenia. W szczególności pozdrawiam wiernych przybyłych z Montpellier, z Korsyki i z Malty; oraz z Włoch, wiernych z Padwy, z Norbello i młodzież z Sassuolo. Szczególne pozdrowienie dla wspólnoty Boliwijskiej żyjącej w Rzymie, która obchodzi święto Matki Dziewicy Copacabana.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli i proszę was, abyście nie zapominali modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia.

drukuj