Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam wydarzenie, które miało miejsce w Jerychu, gdy Jezus wszedł do miasta i był witany przez tłum ludzi (Łk 19,1-10). W Jerychu żył Zacheusz, zwierzchnik celników. Zacheusz był znienawidzonym bogatym kolaborantem z okupantami rzymskimi, wyzyskiwaczem swego ludu. On także chciał zobaczyć Jezusa, ale jego stan publicznego grzesznika nie pozwalał mu zbliżyć się do Mistrza. Co więcej, był niskiego wzrostu. Dlatego wspiął się na drzewo, na sykomorę rosnącą przy drodze, którą miał przechodzić Jezus.

Kiedy Jezus zbliżył się do tego drzewa, spojrzał w górę i powiedział do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, bo dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (w. 5). Możemy sobie wyobrazić zdumienie Zacheusza! Ale dlaczego Jezus mówi: „muszę się zatrzymać w twoim domu”? O jakim obowiązku (powinności) mówi? Wiemy, że Jego najwyższym obowiązkiem jest realizacja planu Ojca wobec ludzkości, który spełni się w Jerozolimie przez skazanie Go na śmierć, ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jest to plan zbawienia miłosiernego Ojca. I w tym planie zawarte jest także zbawienie Zacheusza, człowieka nieuczciwego i pogardzanego przez wszystkich, a zatem potrzebującego nawrócenia. Ewangelia mówi, że kiedy Jezus go zawołał, „wszyscy szemrali”: „Do grzesznika poszedł w gościnę” (w. 7). Ludzie widzą w nim czarny charakter, który stał się bogaty kosztem innych.

Lecz Jezus, którym kieruje miłosierdzie, szukał właśnie jego. A kiedy wszedł do domu Zacheusza powiedział: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (w. 9-10). Spojrzenie Jezusa wykracza poza grzechy i uprzedzenia; patrzy na osobę oczyma Boga, który nie zatrzymuje się na złej przeszłości, ale widzi dobrą przyszłość; Nie zadowala się zamknięciem, ale otwiera nowe przestrzenie życia; Nie zatrzymuje się na tym, co zewnętrzne, ale patrzy na serce.

Czasami staramy się poprawić i nawrócić grzesznika upomnieniem, wyrzucając mi jego błędy i jego niesprawiedliwe zachowanie. Postawa Jezusa wobec Zacheusza pokazuje nam inną drogę: ukazać błądzącemu jego wartość, tę wartość, którą Bóg nadal widzi, mimo wszystko. To może spowodować pozytywną niespodziewaną postawę, może zmiękczyć serce i sprawić, że osoba błądząca wydobędzie dobro, które ma w sobie. To właśnie ofiarowanie zaufania sprawia, że osoba wzrasta i zmienia się. Bóg tak postępuje wobec każdego z nas: nasz grzech go nie zatrzymuje, on pokonuje go miłością i sprawia, że odczuwamy pragnienie dobra.

Niech Maryja pomoże nam dostrzec dobro, jakie jest w ludziach spotykanych na co dzień, aby wszyscy poczuli się zachęcani do wydobywania obrazu Boga, odciśniętego w ich sercach. Wtedy będziemy mogli cieszyć się z niespodzianek jakie niesie nam Boże miłosierdzie!

po modlitwie Anioł Pański
Drodzy Bracia i Siostry!

Wczoraj w Madrycie, zostali beatyfikowani: José Gómez Anton ANTOLIN Pablos Villanueva, Juan Rafael Mariano Alcocer Martinez i Luis Gonzales Vidaurrázaga, męczennicy zabici w Hiszpanii w ostatnim stuleciu, podczas prześladowań Kościoła. Byli to Benedyktyni i byli kapłanami. Chwalmy Pana i powierzajmy ich wstawiennictwu naszych braci i siostry, które, niestety do dziś, w różnych częściach świata, którzy są prześladowani za wiarę w Chrystusa.

Wyrażam bliskość wobec narodu włoskiego centralnych Włoszech, dotkniętych ofiar trzęsieniem ziemi. Także dziś rano był silny wstrząs. Modlę się za rannych i za rodziny, które doznały poważnych szkód, a także za personel zaangażowany w ratowanie i pomoc. Zmartwychwstały Pan niech da im siłę a Matka Bożej niech ich strzeże.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich pielgrzymów z Włoch i z różnych innych krajów, w szczególności tych z Lublany (Słowenia) oraz Sligo (Irlandia). Pozdrawiam uczestników ogólnoświatowej pielgrzymki fryzjerów i kosmetyczek, Narodową Federację Pochodów i Gier historycznych, grupy młodzieżowe z Petosino, Pogliano Milanese, CARUGATE i Padwy.

W najbliższych dniach podejmę podróż apostolską do Szwecji, z okazji obchodów reformacji. Katolicy i luteranie zgromadzą się razem aby wyrazić pamięć i modlić się. Proszę was wszystkich o modlitwę, aby ta podróż była nowym etapem braterstwa na drodze ku pełnej komunii.

Życzę dobrej niedzieli i dobrego świętowania Wszystkich Świętych. Proszę nie zapominać o modlitwę za mnie. Dobrego obiad życzę i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj